Ooststellingwerf regelt plaatsen windmolens bij boeren

Henk Dongstra (OoststellingwerfsBelang)

De raad van Ooststellingwerf heeft het nu ook officieel mogelijk gemaakt dat boeren windmolens kunnen plaatsen met een ashoogte van vijftien meter.

Door een wijziging van de Verordening Romte Fryslân was die mogelijkheid in Friesland ontstaan. Dat is nu ook gemeentelijk geregeld via een ‘paraplubestemmingsplan windturbines Ooststellingwerf’ en het aanpassen van de beheersverordening. Daardoor kunnen dus nu vergunningen worden aangevraagd.

Dat Ooststellingwerf er mee in stemde was geen verrassing. Al in 2018 nam de raad een motie aan toen de provincie (FNP) nog niet zover was. Nu ook daar de inzichten zijn veranderd kunnen volgens het CDA dus ook in Ooststellingwerf stappen worden gezet. Het CDA noemde Ooststellingwerf een gemeente om bij uitstek boeren via windmolens zelfvoorzienend te maken. Want dat is wel de beperking: de opgewekte energie is alleen bedoeld voor eigen gebruik, het mag de eigen energiebehoefte van het bedrijf niet te boven gaan.

De raad was niet te spreken over dit soort beperkingen. Zo vond GroenLinks dat ook andere ondernemers de kans moeten hebben om windmolens te plaatsen en niet alleen boeren. De hoop is gevestigd op de volgende Statenverkiezingen. Het gaat nu alleen om maximaal twee windturbines op of direct grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agrarisch bedrijf.

Het voorstel voor het aanpassen van de bestaande regels werd met 17 tegen 3 stemmen aangenomen. OoststellingwerfsBelang stemde als enige fractie tegen. Fractievoorzitter Henk Dongstra kreeg namelijk geen enkele steun voor een aanvulling om ondernemers te verplichten met de omgeving de plaatsing van molens af te stemmen: ‘informeren en participatie’. De andere fracties constateerden dat inspraak al onderdeel is van het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Turbines zijn niet toegestaan binnen 75 meter van woningen van derden. Bovendien zijn de molens zo laag, dat ze volgens het CDA maar heel beperkt opvallen in het landschap. ‘Bomen zijn hoger.’ Participatie als voorwaarde maakt volgens GroenLinks het proces onnodig gecompliceerd. De PvdA adviseerde boeren wel even met de buren te gaan praten als die dichtbij wonen.

Nieuws

Meest gelezen

menu