Ooststellingwerf pleit voor tweejaarlijks borstonderzoek

Ooststellingwerf maakt zich ernstig zorgen over het verlengen van de tussenperiode voor een periodiek borstonderzoek bij vrouwen van twee naar drie jaar. Dat blijkt uit een motie, die zes fracties dinsdag voorleggen aan de raad. De verlenging wordt in de tekst ‘onwenselijk’ genoemd.

PLAATSJE RIVM

PLAATSJE RIVM

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft besloten tot en met 2023 de tussenperiode voor een periodiek borstonderzoek bij vrouwen te verlengen. De staatssecretaris geeft als reden dat er te weinig geschoold personeel is en dat er door de coronapandemie een achterstand is ontstaan. Vorig jaar (2020) zijn de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stilgelegd. Hierdoor is de achterstand in het uitnodigen vergroot. Het streven van Blokhuis is om vanaf 2024 de periode tussen de uitnodigingen weer naar twee jaar terug te brengen.

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker vroeg op te sporen bij vrouwen tussen 50 en 75 jaar. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Volgens de zes fracties betekent dit voor 1 miljoen vrouwen van boven de 50 jaar ‘dat een vorm van borstkanker in een later stadium ontdekt kan worden met alle gevolgen (ook de dood) van dien’.

Sterfgevallen voorkomen

Met screening om de twee jaar kunnen jaarlijks 1450 sterfgevallen worden voorkomen. Minder vaak borstonderzoek betekent latere opsporing en zwaardere therapieën. De verwachting is dat met screening om de drie jaar er jaarlijks 57 vrouwen meer sterven aan borstkanker. Tot 2039 betekent dat 1149 extra sterfgevallen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, opgevraagd door EenVandaag.

Signaal afgeven

Alhoewel het gaat om landelijk beleid vindt een meerderheid van de raad dat een signaal moet worden afgegeven, omdat ook de gezondheid van de inwoners van Ooststellingwerf mogelijk in het geding is. ‘De staatssecretaris geeft aan dat bij twijfel je altijd naar de huisarts kunt, feit is dat er mensen zijn die bezoek aan een huisarts mijden.’ In de motie wordt de staatssecretaris verzocht de verlenging ongedaan te maken.

Meerderheid

De motie is ondertekend door de fracties van Wij Lokaal, Ooststellingwerfs Belang, PvdA, ChristenUnie, Stellingwerf PLUS en Ter Heide. De fracties vertegenwoordigen twaalf van de 21 raadsleden. Steeds meer gemeenten uiten hun onvrede over de gang van zaken.