Ooststellingwerf mag binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen. 'Dit geeft ons meer ruimte om aan de behoefte van inwoners en de plannen van ontwikkelaars te voldoen'

In Drachten komen driehonderd nieuwe sociale huurwoningen. Foto: Anton Kappers

Ooststellingwerf heeft met de provincie Fryslân een aparte afspraak gemaakt over woningbouwruimte in alle dorpen. In eerste instantie mocht de gemeente alleen binnenstedelijk vrij bouwen in Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk. Met de nieuwe afspraak is binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen mogelijk.

De Friese regio’s maken periodiek woningbouwafspraken met de provincie. Met die afspraken kan de provincie goedkeuring verlenen aan bestemmingsplannen. De regio Zuidoost Fryslân heeft voor de periode 2020 tot 2030 woningbouwafspraken voorgesteld aan de provincie. In deze regionale woningbouwafspraken is er voor Ooststellingwerf meer woningbouwruimte dan eerder door de provincie was voorgesteld. Was er in het eerste voorstel ruimte voor 190 nieuwe woningen en in drie dorpen binnenstedelijk vrij bouwen, in het huidige voorstel is er ruimte voor 320 woningen en in alle dorpen binnenstedelijk vrij bouwen.

Bevolkingsprognoses

De basis van de woningbouwafspraken zijn de bevolkingsprognoses. In het najaar van 2022 stelt de provincie een nieuwe prognose op. Zodra die er is, worden de woningbouwafspraken geëvalueerd om te bepalen of er verschuivingen nodig zijn.

Wethouder Fimke Hijlkema is tevreden over de aparte afspraak met de provincie over binnenstedelijk vrij bouwen. “Dit geeft ons meer ruimte om aan de behoefte van inwoners en de plannen van ontwikkelaars te voldoen. Die ruimte hadden wij echt nodig.“

De afspraak over binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen, is een aparte afspraak tussen Ooststellingwerf en de provincie. De andere gemeenten in de regio Zuidoost Friesland hebben er mee ingestemd, maar zijn van mening dat deze afspraak voor de hele regio zou moeten gelden. Ze vragen daarom de provincie om ook voor de andere vier gemeenten binnen de regio binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen mogelijk te maken.

Nieuws

Meest gelezen

menu