Ooststellingwerf krijgt vermoedelijk 30 juni een nieuw college

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

De formatie in de gemeente Ooststellingwerf bevindt zich thans in de fase dat er afspraken gemaakt kunnen gaan worden tussen partijen die over een ruime meerderheid in de gemeenteraad beschikken. Dat meldt formateur Bert Bouwmeester.

Het is nog niet zeker uit hoeveel partijen het college gaat bestaan. Er is door de formateur namelijk niet alleen gesproken met de vier grootste partijen (PvdA, CDA, Ooststellingwerfs Belang en GroenLinks). ’Alle fracties hebben in het verlengde van het werk wat door de informateurs is gedaan, hun visie gegeven op de stand van zaken na het duidingsdebat op 21 april.’ De bevindingen vanuit deze gesprekken zijn door Bouwmeester ingebracht in een eerste gezamenlijk gesprek tussen de vier partijen.

Benoeming van wethouders

In dit eerste formele overleg is volgens Bouwmeester ook stilgestaan bij de mogelijkheden voor het versterken van de positie van de gemeenteraad en wat het college en de college-vormende partijen daarin kunnen doen. ‘Naar verwachting zal in de raadsvergadering van 30 juni een voorstel voor de benoeming van de wethouders ter besluitvorming worden aangedragen.’

Nieuws

menu