Ooststellingwerf krijgt twee informateurs. ‘Kun je elkaar vertrouwen als het moeilijk wordt?’

Burgemeester Sandra Korthuis spreekt de nieuwe gemeenteraad toe.

Burgemeester Sandra Korthuis spreekt de nieuwe gemeenteraad toe.

Ooststellingwerfs Belang neemt nadrukkelijk de leiding bij de collegevorming. Er komen twee onafhankelijke informateurs.

De eerste is een keuze van Ooststellingwerfs Belang en die leidt het proces. De naam is nog niet bekend gemaakt. Het zou gaan om een ervaren bestuurder. De tweede informateur wordt iemand die de andere fracties mogen voordragen. Ze hebben daartoe tot 4 april de tijd.

Breed gedragen raadsprogramma

De twee informateurs gaan daarna samen verkennen in gesprekken met alle fracties wat de overeenkomsten zijn, maar ook waar de breekpunten liggen. Esther Verhagen van Ooststellingwerfs Belang voegde er aan toe dat 85% van de verkiezingsprogramma’s gelijk zijn. Wat haar betreft gaat het vooral om geloof in elkaar. ‘Kun je elkaar vertrouwen als het moeilijk wordt?’ Ze sprak over een breed en stabiel meerderheidscollege. Verder wil ze net als vier jaar geleden komen tot een breed gedragen raadsprogramma, dat het college daarna uitvoert.

Democratie niet vanzelfsprekend

Burgemeester Sandra Korthuis sprak woensdagavond de nieuwe gemeenteraad toe, voordat ze overging tot de officiële installatie. In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat er vrije verkiezingen zijn, zo zei Korthuis. ‘In heel veel landen is dat niet mogelijk, zoals het in Nederland wel mogelijk is.’ Ze wees op landen die de democratische spelregels aan hun laars lappen. Ze sprak over een dictator, die zich beroept op een democratisch verworven mandaat om een ander soeverein land binnen te vallen. De naam van Poetin viel niet.

Democratie

Korthuis: ‘De situatie in Oekraïne gaat velen in Ooststellingwerf aan het hart.’ Ze wees op de opvang van vluchtelingen en alle mensen de zich daar voor inzetten. ‘U staat aan het begin van een nieuwe raadsperiode in een tijd waarin we nog minder dan voorheen kunnen voorzien hoe deze zal verlopen. Zo’n oorlog laat zien hoe kwetsbaar vrede en democratie kunnen zijn.’ Volgens Korthuis is democratie een systeem dat alleen werkt als de spelregels worden geëerbiedigd. ‘En de spelers respect voor elkaar hebben. Dat geaccepteerd wordt dat meningen van anderen er toedoen. Democratie betekent dat besluiten per meerderheid worden genomen.’

Voorbeeldfunctie

En met negen partijen in de nieuwe gemeenteraad ligt daar een uitdaging. Je zult elkaar wel iets moeten gunnen om wat gedaan te krijgen. Korthuis benadrukte dat de afgelopen vier jaar de samenwerking niet zo was zoals deze had moeten zijn. Ze zag wel een weg omhoog. Ze wees op de voorbeeldfunctie van de raadsleden. ‘U bent een publiek figuur.’ En dan kun je volgens de burgemeester in onaangename situaties terecht komen, die de persoonlijke omgevingssfeer raken. Korthuis zei dat het voor een aantal lieden in de samenleving normaal is bedreigingen en beledigingen te uiten naar bestuurders en hulpverleners. ‘Dat is onacceptabel en onverteerbaar.’