Ooststellingwerf krijgt twee informateurs, waarvan één van Ooststellingwerfs Belang

Ooststelingwerfs Belang neemt in Ooststellingwerf nadrukkelijk de leiding bij de collegevorming. Er komen twee onafhankelijke informateurs. De eerste is een keuze van Ooststellingwerfs Belang en die leidt het proces. De naam is nog niet bekend gemaakt. Het zou gaan om een ervaren bestuurder. De tweede informateur wordt iemand die de andere fracties mogen voordragen. Ze hebben daartoe tot 4 april de tijd.

FOTO RAAD OOSTSTELLINGWERF

FOTO RAAD OOSTSTELLINGWERF

De twee informateurs gaan daarna samen verkennen in gesprekken met alle fracties waar de overeenkomsten zijn, maar ook de breekpunten. Esther Verhagen van Ooststellingwerfs Belang voegde er aan toe dat 85% van de verkiezingsprogramma’s gelijk zijn. Wat haar betreft gaat het vooral om geloof in elkaar. ‘Kun je elkaar vertrouwen als het moeilijk wordt?’ Ze sprak over een breed en stabiel meerderheidscollege. Verder wil ze net als vier jaar geleden komen tot een breed gedragen raadsprogramma, dat het college daarna uitvoert.

‘Democratie niet vanzelfsprekend’