Ooststellingwerf krijgt er tien gemeentelijke monumenten bij. Het gaat om de volgende objecten en panden

De waterput in Egypte bij Nijeberkoop. Bron: onderzoeksrapport bureau RAAP

Het aantal gemeentelijke monumenten in Ooststellingwerf neemt toe van 86 tot 96. Het aantal monumenten inclusief de rijksmonumenten en de archeologische rijksmonumenten stijgt hierdoor naar 151.

In 2008 werden 86 gemeentelijke monumenten aangewezen in Ooststellingwerf. Daarna kwam af en toe de vraag waarom een bepaald karakteristiek pand niet als monument was aangewezen. Eind 2021 heeft de gemeente daarom het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân (SMF) gevraagd die panden en objecten te waarderen. Bij voldoende punten, kunnen ze in principe een gemeentelijk monument worden.

Zienswijze

De eigenaren zijn eind 2021 geïnformeerd over de voorgenomen aanwijzing. Zij kregen daarbij de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Tegelijk kregen twee monumenteneigenaren bericht dat het voornemen bestaat de monumentenstatus in te trekken. Sommige eigenaren dienden een zienswijze in. Alle aangeschreven eigenaren werden uitgenodigd om een zitting van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van Hûs en Hiem bij te wonen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit diverse monumentendeskundigen.

Het college heeft besloten om elf nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Ook is besloten om van één bestaand monument de monumentenstatus in te trekken. B & W wijst ook twee monumenten niet aan, terwijl dat eerst wel het plan was. Ook behoudt één object toch de monumentenstatus, ondanks het eerdere plan die in te trekken.

De volgende objecten worden aangewezen als gemeentelijk monument: Appelscha, Menneweg 4 (boerderij), Appelscha, (nabij) Vaart Zz 104 (brug), Donkerbroek, Fruitier de Talmaweg 15 (voormalig CAV gebouw), Donkerbroek, (nabij) Peelrug 1 (brug), Haulerwijk, Meidoornlaan 12 (woning), Makkinga, (nabij) Brink 5 (waterpomp), Makkinga, (tussen) Middelburen 4 en 6 (bankje), Nijeberkoop, (nabij) Egypte 4 (waterput), Oldeberkoop, Willinge Prinsstraat 5 (voormalige woning), Oosterwolde, Quadoelenweg 10 (woning), Oosterwolde, Quadoelenweg 19 (woning).

Van het volgende object wordt de monumentenstatus ingetrokken: Makkinga, Bercoperweg 7 (woning). In tegenstelling tot het eerdere voornemen worden twee objecten geen gemeentelijk monument: Donkerbroek, Schapendrift 1 (voormalige zuivelfabriek), Makkinga, De Harken 4 (boerderij). De voormalige veevoederfabriek aan de Heerenveenseweg 3 in Oldeberkoop blijft in tegenstelling tot het eerdere voornemen behouden als monument.

Nieuws

menu