Ooststellingwerf houdt 5,1 miljoen euro over in 2022

Het gemeentehuis in Oosterwolde.

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

De gemeente Ooststellingwerf heeft het afgelopen jaar ruim 5,1 miljoen euro overgehouden op het eigen huishoudboekje. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2022.

Het jaar 2022 begon met voorstellen om te bezuinigen, omdat het er toen helemaal niet zo rooskleurig uit zag. Er zijn toen een aantal bezuinigingen door het college voorgesteld waarvan een deel weer door de gemeenteraad is teruggedraaid toen het tij begon te keren, zoals de verhoging van de OZB.

Maar uiteindelijk is er nog meer geld overgehouden dan bij het maken van de begroting voor dit jaar werd gedacht. Het werd geen overschot van ruim twee miljoen euro, maar dik 5,1 miljoen euro. Het grootste deel van de extra meevaller komt voort uit extra geld van het Rijk in september en december. Een meevaller was ook dat er nu voor het vierde jaar op rij aan minder inwoners een bijstandsuitkering is verstrekt.

Het college wil het grootste deel van dat bedrag toevoegen aan de reserves. Voor een veilige fietsverbinding Waskemeer is nog steeds 220.000 euro nodig. De raad nam dat besluit al in november 2021. Verder wordt 606.000 euro besteed aan ook dit jaar een energietoeslag.

Het Fonds

In 2022 ontvingen tien initiatieven een subsidie uit Het Fonds. Vijf grote en vijf kleine projecten kregen een subsidie. In totaal is 144.015 euro aan subsidies aan deze leefbaarheidsinitiatieven toegekend. De dorpen hebben in 2022 extra financiële middelen gekregen van de gemeente om corona-effecten op te vangen.

De komende jaren staat Ooststellingwerf er financieel gezien goed voor. Vanaf 2026 is het volgens het college nog onzeker. ,,Daarnaast worden wij en met ons de inwoners en bedrijven geconfronteerd met hoge prijzen door onder andere de energiecrisis. Ook de stikstofcrisis brengt veel onzekerheid met zich mee.”