Ooststellingwerf: geen noodzaak meer voor alle harde maatregelen. Enkele vervelende keuzes staan opnieuw ter discussie

‘We staan er in 2022 goed voor, maar de toekomst kent onzekerheden.’ Het college van Ooststellingwerf stuurt met die constatering de begroting 2022 naar de gemeenteraad. Het college denkt dat er genoeg geld is om kostenbesparingen en lastenverhogingen terug te draaien.

Heel donker zijn de wolken boven het gemeentehuis niet meer.

Heel donker zijn de wolken boven het gemeentehuis niet meer. Lourens Looijenga

Hoe de herverdeling van het gemeentefonds uitvalt, is pas rond in mei 2022 bekend. Wel weet het college dat het negatieve effect lager is dan eerder werd ingeschat. Er wordt nu uitgegaan van een korting van circa € 700.000. Vooral dat er extra geld vanuit Den Haag komt voor de jeugdhulp is een reden om positief naar 2022 te kijken. Nu is duidelijk dat 75% van dat extra geld ook structureel te verwachten is. ‘Dit heeft er in belangrijke mate er voor gezorgd dat het meerjarenperspectief 2022-2025 de eerste jaren behoorlijk positief is.’

Vervelende keuzes

De raad was in juli uitgegaan van de noodzaak om te bezuinigen en had daartoe al vervelende keuzes gemaakt. Nu ziet de wereld er ineens heel anders uit. Het college stelt in het licht van de nieuwe situatie de noodzaak van enkele van die keuzes opnieuw ter discussie. Een terughoudender rol voor de gemeente bij de visie op Samenleven zou vanaf 2023 € 40.000 moeten opleveren. Dit staat volgens het college op gespannen voet met de impulsen die men wil geven om de samenleving weer in beweging te krijgen na een lange periode van beperkingen gedurende corona.

Streep door besparingen

En van het college mag ook alsnog een streep door besparingen op groenonderhoud, afval, sportvelden en speelvoorzieningen. ‘Wij hebben in uw debat gemerkt dat deze besparing een hoog maatschappelijk effect heeft. Een uitstraling van ‘schoon, heel en veilig’ doet veel met het gevoel van welbevinden bij onze inwoners. We willen daarom ook voorstellen deze besparing terug te draaien.’ Het verhogen van de OZB op woningen lag in de raad heel gevoelig. Het college stelt voor om die lastenverzwaring niet door te laten gaan. De voorgestelde OZB-verhoging voor niet-woningen wordt in het voorstel gehalveerd.

Biosintrum en Bosbergtoren

Het terugdraaien van maatregelen schiet dus wel een gat in de meerjarenbegroting: het loopt op van € 99.000 in 2022 naar € 326.000 in 2025. Daarbij komen o.a. ook nog structurele uitgaven voor het Biosintrum en de Bosbergtoren n Appelscha. Het college trekt verder jaarlijks € 35.000 uit voor een ‘bruisplek’, waar culturele activiteiten, expositieruimten, ateliers, workshops en educatie samenkomen. De komende twee jaar gaat ook een gemeentelijk coördinator aan de slag met het nieuw leven geven aan gedateerde vakantieparken. Maar dan nog houdt de gemeente Ooststellingwerf zo’n anderhalf miljoen euro over in 2022.