Ooststellingwerf: geen noodzaak meer voor alle harde maatregelen. Enkele vervelende keuzes staan opnieuw ter discussie

‘We staan er in 2022 goed voor, maar de toekomst kent onzekerheden.’ Het college van Ooststellingwerf stuurt met die constatering de begroting 2022 naar de gemeenteraad. Het college denkt dat er genoeg geld is om kostenbesparingen en lastenverhogingen terug te draaien.

Heel donker zijn de wolken boven het gemeentehuis niet meer.

Heel donker zijn de wolken boven het gemeentehuis niet meer. Lourens Looijenga

Hoe de herverdeling van het gemeentefonds uitvalt, is pas rond in mei 2022 bekend. Wel weet het college dat het negatieve effect lager is dan eerder werd ingeschat. Er wordt nu uitgegaan van een korting van circa € 700.000. Vooral dat er extra geld vanuit Den Haag komt voor de jeugdhulp is een reden om positief naar 2022 te kijken. Nu is duidelijk dat 75% van dat extra geld ook structureel te verwachten is. ‘Dit heeft er in belangrijke mate er voor gezorgd dat het meerjarenperspectief 2022-2025 de eerste jaren behoorlijk positief is.’

Vervelende keuzes

Nieuws

menu