Ooststellingwerf gaat gebouwen van gemeente verduurzamen. 'We zullen principiële keuzes moeten maken welke accommodaties eerst'

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

De gemeente Ooststellingwerf staat voor een grote opgave om haar accommodaties te verduurzamen. De noodzaak is volgens de gemeenteraad urgenter dan ooit, gezien de ontwikkelingen in de wereld met betrekking tot beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie.

Om 58 accommodaties te verduurzamen, is er naar schatting 38 tot 60 miljoen euro investering benodigd, zo bleek in een onderzoek in februari. De kapitaallasten die hieruit voortkomen zijn tussen de 1,3 en 1,6 miljoen. Het zwaartepunt van de investeringen ligt rond 2030.

Geld reserveren

Via een amendement van de VVD besloot de gemeenteraad stapsgewijs ruimte in de begroting te reserveren, zodat er later geen andere prioriteiten gesteld kunnen worden. De raad wil vanaf 2024 meer dan tien jaar geld voor dit doel opzij leggen. Het gaat om 200.000 euro in 2024 en ieder jaar er 100.000 euro bij, tot er voldoende budget beschikbaar is. En de raad wil eigenblijk al in 2023 starten met accommodaties aan te pakken die nu hoogste prioriteit hebben. Voor het maken van een plan wordt 40.000 euro uitgetrokken.

Scenario’s

Het college vindt ook dat er snelheid gemaakt moet worden, maar wel moet eerst goed worden nagedacht over wat er moet gebeuren. Wethouder Esther Verhagen wil daartoe enkele scenario’s opstellen. ,,We zullen principiële keuzes moeten maken welke accommodaties eerst.” Want het zijn er nogal wat, zoals scholen, dorpshuizen en sportaccommodaties. Van de wethouder mag zelfs ook gekeken worden naar accommodaties waar de gemeente geen eigenaar van is. En ook gebouwen saneren en/of vervangen zou volgens Verhagen een optie kunnen zijn, evenals het bundelen van accommodaties.

Nieuws

menu