Ooststellingwerf brengt hartchirurgie-motie niet in stemming. Gemeenteraad wacht nieuwe ontwikkelingen af

Kuipers: kwaliteit en toegankelijkheid acute zorg ondermaats ANP

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft dinsdagavond afgezien van het aannemen van een motie over het concentreren van hartoperaties bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Die motie was eerder deze maand in een commissievergadering aangekondigd en stond ook op de agenda.

Aanvankelijk wilde het kabinet de hartoperaties weghalen uit Groningen. En dat was reden voor onder andere Weststellingwerf om via een motie daartegen te protesteren. Zo’n concept-motie was ook in Ooststellingwerf door alle negen fractievoorzitters ondertekend. Maar minister Ernst Kuipers heeft de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra (NFU) in de tussentijd gevraagd een door alle universitaire medische centra gedragen voorstel te doen. Hij houdt vast aan concentratie, maar laat de keuze dus nu over aan de sector zelf. Dus zou Groningen mogelijk alsnog open blijven. De raad van Ooststellingwerf wacht die ontwikkeling af.

Concentratie is volgens de minister noodzakelijk omdat zo de kwaliteit van specifiek deze ingrepen niet alleen nog beter wordt, maar ook in de toekomst op een hoog niveau blijft. Alle andere zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking blijft ook na concentratie, in de vier huidige centra gegeven worden. Het gaat dus alleen om de operaties en niet om controles en verdere behandelingen.

Vakverenigingen van (kinder)artsen, cardiologen en hartchirurgen zijn het er al jaren over eens dat concentratie noodzakelijk is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelde echter dat het weghalen van de gespecialiseerde hartzorg uit het Groningse UMCG een bedreiging vormt voor de continuïteit van de acute zorg in Noord-Nederland.

Nieuws

menu