Ooststellingwerf belandt in de rode cijfers. Tekort wordt met name veroorzaakt door hogere salarislasten

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde.

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

De gemeente Ooststellingwerf komt dit jaar 496.000 euro te kort op de begroting. Dat valt voor dit jaar nog mee, omdat het Rijk eind 2022 gezorgd heeft voor een incidentele financiële bijdrage van 850.000 euro

Feitelijk kwam de gemeente ruim 1,3 miljoen euro te kort. Door de loon- en prijsontwikkelingen moet de gemeente vanaf dit jaar 1.7 miljoen euro aan kosten structureel meenemen naar de toekomst.

Salarislasten

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het college voorlegt aan de gemeenteraad. Daarmee worden alle ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten in dit begrotingsjaar verwerkt. Dat tekort wordt met name veroorzaakt door hogere salarislasten als gevolg van de nieuwe cao en hogere lasten voor de jeugdzorg, met name op het gebied van specialistische jeugdzorg en dyslexie. De gemeente moet ook meer geld uitgeven door een stijging van de hoogte van uitkeringen. En het aantal bijstandsgerechtigden is dit jaar hoger dan door het college werd verwacht. Die extra kosten worden vooralsnog niet allemaal door het Rijk vergoed.

Klimaatgeld

Het Rijk stelt wel extra geld beschikbaar om mensen aan te trekken voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Bij het vaststellen van de begroting 2023 heeft de raad 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheid (250.000 euro gedurende vier jaar). Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 wordt door het Rijk echter alsnog respectievelijk 523.000, 528.000 en 532.000 euro voor dat doel beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat minimaal 90% van deze middelen besteed worden aan personeelskosten. De gemeente heeft inmiddels nieuwe medewerkers aangetrokken voor duurzaamheidsbeleid.

Klimaatadaptieplan

Door het geld uit Den Haag kan het gemeentelijke budget anders besteed worden. Het college moet bijvoorbeeld van de raad een ‘klimaatadaptieplan’ maken. Verder kan het geld volgens het college worden besteed aan uitvoering van het actieplan Duurzaam Inkopen, de eerste fase voor de aanpak Groene Schoolpleinen en het versnellen van het isoleren van huurwoningen in samenwerking met woningcorporatie Actium.

Bij zowel de openbare verlichting als het gemeentehuis ziet het college geen mogelijkheden om aanvullend te besparen op de energielasten. Alle openbare verlichting is de afgelopen jaren vervangen door LED verlichting, die wordt aangestuurd door een sensor. Het gemeentehuis is voorzien van LED verlichtingsarmaturen. Deze zijn daglichtafhankelijk gestuurd en voorzien van bewegingssensoren.