Online presentatie project ‘een ketel vol verhalen’

Corry Blokzijl en Dolf van der Linden zijn onlosmakelijk met het Ketelhuis in het Haerenkwartier verbonden. FOTO ANNE WESTERHOF

Het kunstproject ‘De Haeren, een ketel vol verhalen’ is afgerond. Vanwege de lockdown is de opening van de bijbehorende foto-expositie geannuleerd, maar het resultaat kan al wel online bekeken worden via de website www.eenketelvolverhalen.art.

Het project ‘De Haeren, een ketel vol verhalen’ is gebaseerd op de verhalen uit de wijk het Haerenkwartier in Oosterwolde. De wijk is onlangs volledig vernieuwd. Alle huizen zijn vervangen door nieuwe en vooral ook duurzame woningen.

Ongeveer de helft van de bewoners is vanuit wisselwoningen teruggekeerd naar de nieuwe wijk. De andere helft zijn nieuwe bewoners. De oude bewoners hebben de verhalen van het Haerenkwartier met zich meegenomen. Deze verhalen vermengen zich met die van de nieuwe bewoners. Zo vormen ze het hart van het Haerenkwartier en de basis van een nieuwe gemeenschap.

Het project vond plaats middenin de coronacrisis. Veel mogelijkheden om in contact te komen met de bewoners waren er aanvankelijk niet. Daarom heeft initiatiefnemer Stichting Kunstwerf samen met de werkgroep Ketelhuis en Stichting Scala vier keer een bellenblaasparade gehouden, waarbij verhalen boven kwamen drijven. Kinderen zijn aan de slag gegaan met het maken van poëzie-posters. Hoe zou de nieuwe wijk er volgens hen uit moeten zien? Deze wensen zijn op de posters verzameld.

Beeldend kunstenaar Willy Bergsma heeft de verhalen bij de buurtbewoners opgehaald en fotograaf Anne Westerhof legde de verhalenvertellers vast op de gevoelige plaat.

Gjelt de Graaf werkte de verhalen uit en heeft zorggedragen voor de presentatie van de verhalen en portretten in de vorm van een folder en de website www.eenketelvolverhalen.art. Hoewel de bijbehorende foto-expositie vanwege de lockdown is geannuleerd, wordt er, zodra deze mogelijkheid er weer is, toch nog een feestelijk moment georganiseerd voor de bewoners van het Haerenkwartier.

Nieuws

menu