Onderzoek naar invoeren woonplicht bij aankoop huis. 'Er is in Ooststellingwerf sprake van tekort aan betaalbare starterswoningen'

Woonbond teleurgesteld over verlagen verhuurderheffing ANP

De raadsfracties van PvdA en GroenLinks willen onderzoeken of er in die gemeente een ‘zelfbewoningsplicht’ kan worden ingevoerd. Het gaat dan vooral ook om de juridische haalbaarheid. Maar dat lijkt door een wetswijziging geen probleem te zijn.

De koper van een huis moet van de raadsfracties een huis zelf gaan bewonen. Het is niet langer toegestaan de woning te verhuren. Volgens de twee fracties komen er regelmatig signalen binnen over de opkoop van potentiele starterswoningen en daar is juist een groot gebrek aan. ‘Er in onze gemeente sprake van een tekort aan betaalbare starterswoningen en de gemiddelde verkoopprijs van woningen neemt snel toe.’

Hoge prijs

Beleggers kopen nieuwbouwwoningen op en verhuren die dan door aan starters. Deze constructie drijft de prijzen op. Het is een probleem dat volgens de Vereniging Eigen Huis alleen maar groter wordt, ‘want voor iets dat schaars is wordt een hoge prijs betaald’. De vereniging vindt de zelfbewoningsplicht dan ook een goed idee. Er zijn al tientallen gemeenten daartoe overgegaan. Ze hanteren daarbij wel verschillend beleid. In Zwolle vervalt de plicht bijvoorbeeld na vijf jaar. Andere gemeenten koppelen de woonplicht aan de hoogte van de verkoopprijs.

Wetsvoorstel

Het huidige instrument van startersleningen alleen is volgens GroenLinks en PvdA niet altijd voldoende. De fracties stellen de gemeenteraad vanavond via een motie voor het college een onderzoek naar de woonplicht te laten doen, omdat het belangrijk is voor mensen die voor het eerst een huis willen kopen dat deze beschikbaar zijn, en betaalbaar. Op 6 juli is er al een wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 januari wordt een wetswijziging van kracht die gemeenten de mogelijkheid geeft een woonplicht in te voeren.

Woningen (wijken) moeten dan in een huisvestingsverordening worden benoemd. Die mogen alleen nog met een persoonsgebonden vergunning worden verhuurd. Het verbod geldt dan tot maximaal vier jaar na aankoop van de woning. Huizen die onderdeel zijn van een bedrijfspand vallen daarbuiten, evenals verhuur aan directe familieleden. Tijdelijke verhuur van de woning (maximaal 12 maanden) mag, mits de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond.

Nieuws

menu