Onbegrip over versoepeling uitstootnormen grasdrogerij. 'We vinden dat de gemeente hier veel te kort door de bocht gaat'

Buurtbewoners tekenen bezwaar aan tegen de emissies, die het college van de gemeente Ooststellingwerf bereid is te accepteren van de op kolen gestookte grasdrogerij aan de Drie Tolhekken in Oosterwolde. De bewoners verzetten tegen ‘een vergaande versoepeling van de normen’.

De grasdrogerij.

De grasdrogerij. Eigen foto

Omwonenden reageren via een gezamenlijke zienswijze op het voorgenomen besluit van 7 juli over de nieuwe vast te stellen van stof en zwaveldioxide. De grasdrogerij kan momenteel niet voldoen aan de eisen die staan in het activiteitenbesluit. Het college kan en wil daar dus ook van afwijken door minder strenge eisen te stellen. Het nemen van milieumaatregelen kan de grasdrogerij niet terugverdienen.

‘Te kort door de bocht’

‘Hiermee rechtvaardigt u de houding om niets te doen en geen aanvullende maatregelen op te leggen. We vinden dat de gemeente hier veel te kort door de bocht gaat. Kleine afwijkingen zijn te billijken, maar hier worden de normen met voeten getreden.’

‘Zeer beschamend’

Op basis van informatie van de gemeente hebben de omwonenden berekend dat de norm voor stof veertien maal wordt verhoogd en de zwaveldioxidenorm met ruim 33%. ‘De gemeente probeert met een maatwerkprocedure de emissies van een sterk verouderde op kolen gestookte installatie voor de toekomst veilig te stellen. We vinden het dan ook zeer beschamend dat er door de gemeente geen motivatie wordt gegeven voor de medewerking aan deze vergaande versoepeling van de normen en dat er geen voorwaarden worden gekoppeld aan deze medewerking.’

Flinke investeringen

De bestaande installatie zou in 2024 na tien jaar zijn afgeschreven. Volgens de omwonenden een prima moment voor flinke investeringen. Of anders moet de grasdrogerij volgens de briefschrijvers maar dicht. Ze vinden dat er zo geen plek voor is in de huidige samenleving. Ze verwijten het college de grasdrogerij van Wijntjes-Eijbergen BV de hand boven het hoofd te houden en aan te blijven modderen met een verouderde installatie. Onder drukt van omwonenden werd een jaar geleden nog een einde gemaakt aan het illegaal drogen van aardappelen.