Onbegrip over versoepeling uitstootnormen grasdrogerij. 'We vinden dat de gemeente hier veel te kort door de bocht gaat'

Buurtbewoners tekenen bezwaar aan tegen de emissies, die het college van de gemeente Ooststellingwerf bereid is te accepteren van de op kolen gestookte grasdrogerij aan de Drie Tolhekken in Oosterwolde. De bewoners verzetten tegen ‘een vergaande versoepeling van de normen’.

De grasdrogerij.

De grasdrogerij. Eigen foto

Omwonenden reageren via een gezamenlijke zienswijze op het voorgenomen besluit van 7 juli over de nieuwe vast te stellen van stof en zwaveldioxide. De grasdrogerij kan momenteel niet voldoen aan de eisen die staan in het activiteitenbesluit. Het college kan en wil daar dus ook van afwijken door minder strenge eisen te stellen. Het nemen van milieumaatregelen kan de grasdrogerij niet terugverdienen.

‘Te kort door de bocht’

Nieuws

menu