Normen geurbeleid blijven in Ooststellingwerf overeind

Druk overleg tijdens schorsing tussen raadsfracties. FOTO LOURENS LOOIJENGA

De geur- en afstandsnormen voor de ruim 300 boeren in de gemeente Ooststellingwerf worden niet overeenkomstig de wettelijke normen aanscherpt. Tijdens de raadsvergadering lagen diverse voorstellen op tafel om de normen aan te scherpen, maar nergens was na 2,5 uur vergaderen een meerderheid voor te vinden. Het gevolg is dat alles bij het oude blijft.

Voor melkrundveehouderijen, paardenhouderijen en bedrijven met overig rundvee blijven de afstanden 50 meter binnen de bebouwde kom en 25 meter buiten de bebouwde kom. Het collegevoorstel om op de landelijke wettelijke norm te gaan zitten haalde het niet. Dat zou dan een afstand van 100 meter binnen de bebouwde kom en 50 meter er buiten zijn geworden. Voor dieren met een geuremissiefactor worden de bestaande odeureenheden gehandhaafd: 8 binnen de bebouwde kom en 20 odeureenheden buiten de bebouwde kom. (Het college wilde naar 2 odeureenheden en 8 odeureenheden.) Maar voor het collegevoorstel stemden alleen de PvdA, Ooststellingwerfs Belang, GroenLinks en D66. Collegepartij het CDA dus niet.

Het CDA stond deze avond geïsoleerd. Die fractie kwam met een compromis om de odeurenheden wel aan te scherpen (4 en 14), maar dus niet zover als het college dat wilde. Volgens Herman Zwart van het CDA zijn de zorgen van het college reëel dat de huidige normen op termijn niet meer haalbaar zijn. Dus niets doen vond hij ‘onzorgvuldig bestuur’. Maar waarom dan het door hem voorgestelde compromis, zo wilde de raad weten. Een duidelijke onderbouwing kwam er niet, dat wilde het CDA de komende maanden nog juridisch laten onderzoeken. ‘Er wordt niet gekeken naar wat wel kan.’ Veel verder dan dat in agrarische gemeenten meer mogelijk zou moeten zijn kwam Zwart dinsdagavond dan ook niet. ‘Heb hart voor de agrarische sector.’ WijLokaal vond het collegevoorstel ook niet passen bij het karakter van de gemeente.

Maar voor D66 was er helemaal geen reden om in Ooststellingwerf af te wijken van de landelijke normen, zoals die in het collegevoorstel stonden. Iedere juridische onderbouwing daartoe werd door het CDA niet aangeleverd, zo was de conclusie van Tammo Munting. ‘De wet voldoet al aan de mogelijkheid tot uitzonderingsposities. Als je geen reden hebt om af te wijken van de wettelijke norm moet je dat niet doen.’ Ook Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang hoorde geen argument om nu het CDA te volgen. ‘Bedrijven komen niet op slot, er zijn altijd aanpassingen mogelijk.’

 

Jelke Nijboer van de PvdA was ook voor het overnemen van de wettelijke normen. ‘Een gezond leefklimaat voor alle inwoners, ook recreatie en toerisme zijn belangrijk. De bestaande normen zijn niet meer van deze tijd.’ En ook Annemiek Telkamp van GroenLinks koos voor de gezondheid van alle inwoners. ‘We moeten niet wachten op bezoek aan de huisarts, we moeten proactief de gezondheid bevorderen.’ Wethouder Fimke Hijlkema suggereerde dat er meer klachten zijn dan de vijf nu bekende. Er is volgens haar veel schroom, ook bij een recreatieondernemer, om dat te uiten. ‘We zijn er voor iedereen, er is geen reden om af te wijken van de wettelijke normen. Ik hoor alleen dat we een plattelandsgemeente zijn.’

Maar er veranderde dus na een lang en moeizaam debat - met talrijke schorsingen - niets. Er was geen steun voor het aanscherpen van de normen. Het rare was dat daarmee precies de VVD, ChristenUnie, fractie Ter Heide, StellingwerfPLUS en WijLokaal in de kaart werd gespeeld. Die wilden per amendement het huidige beleid voortzetten. Maar dat voorstel werd met 9 tegen 11 weggestemd. Maar omdat ook voor het collegevoorstel geen meerderheid was (8 tegen 12 stemmen) verandert er dus niks en kregen ze alsnog hun zin.

Nieuws

menu