Noodzaak woonplicht wordt nader onderzocht. 'Het echte probleem is een tekort aan woningen'

Een onderzoek naar de invoering van een ‘zelfbewoningsplicht’ in Ooststellingwerf is vooralsnog van de baan. Een motie van GroenLinks en de PvdA werd niet in stemming gebracht. Het is namelijk niet duidelijk hoe groot het probleem in Ooststellingwerf is. Het college gaat dat nu eerst in kaart brengen.

Het gemeentehuis in Oosterwolde.

Het gemeentehuis in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Beleggers kopen nieuwbouwwoningen op en verhuren die dan door aan starters. Deze constructie drijft de prijzen op. ‘Een onwenselijke situatie’, zo zei PvdA-fractievoorzitter Jelke Nijboer. Er is volgens de PvdA en GroenLinks sprake van een tekort aan betaalbare starterswoningen en de gemiddelde verkoopprijs van woningen neemt snel toe. Het is een probleem dat volgens de Vereniging Eigen Huis alleen maar groter wordt, ‘want voor iets dat schaars is wordt een hoge prijs betaald’. De vereniging vindt de zelfbewoningsplicht dan ook een goed idee. Er zijn al tientallen gemeenten daartoe overgegaan.

Wetswijziging

Op 6 juli is er bovendien een wetsvoorstel ‘opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten’ aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 januari wordt een wetswijziging van kracht die gemeenten de mogelijkheid geeft een woonplicht in te voeren. Woningen (wijken) moeten dan in een huisvestingsverordening worden benoemd. Die mogen alleen nog met een persoonsgebonden vergunning worden verhuurd. Het verbod geldt dan tot maximaal vier jaar na aankoop van de woning. Huizen die onderdeel zijn van een bedrijfspand vallen daarbuiten, evenals verhuur aan directe familieleden. Tijdelijke verhuur van de woning (maximaal 12 maanden) mag, mits de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond.

Woningtekort

Maar of het tot zo’n woonplicht komt in Ooststellingwerf is nog maar zeer de vraag. D66 miste in de motie de onderbouwing van het onderzoek. Ook Sierd van Weperen van de VVD wilde eerst wel eens wat meer weten over de omvang van het probleem. En Wolter Slager van Wij Lokaal zei kritisch: ‘Het echte probleem is een woningtekort. Is het fout om een woning te verhuren als pensioenvoorziening? We zoeken een oplossing voor een niet bestaand probleem.’ Ook het CDA had geen idee of het opkopen voor verhuur buitensporig vaak is gebeurd, al kreeg Gé Bouma net als wethouder Fimke Hijlkema wel signalen. Hijlkema meldde de aankoop van zeven woningen door één persoon om ze te verhuren. ‘Dus het gebeurt.’ De wethouder zei GroenLinks toe dat te willen onderzoeken ‘voor zover dat mogelijk is’. Daarop werd de motie ingetrokken.