Nieuwbouw is belangrijker dan schade aan natuurgebieden | stelling van de week

Woningbouw in Harinxmaland in Sneek. Foto: Niels de Vries

De plannen voor een nieuw gebouw van de buitendienst aan de Nanningaweg in Oosterwolde worden gedwarsboomd door de stikstofcrisis.

Door het wegvallen van de zogenoemde bouwvrijstelling lopen alle nieuwbouwprojecten vertraging op. De meeste vertragingen zijn een paar maanden, maar in sommige gevallen kan het bouwproces wel een half jaar langer duren. Er mag alleen toestemming voor een project worden gegeven als zeker is dat individuele beschermde natuurgebieden geen schade oplopen.

8000 woningen gaan er waarschijnlijk helemaal niet meer komen, 2 procent van het totaal. Het gaat hierbij om grote woningbouwprojecten die heel dicht bij kwetsbare natuurgebieden liggen.

De stelling van deze week is: Nieuwbouw is belangrijker dan schade aan natuurgebieden.

Nieuws

menu