Nieuw woonzorgcentrum in Oosterwolde vervangt het oude Rikkingahof. 'We willen we een mooi, nieuw en fris gebouw neerzetten'

Het leegstaande woonzorgcentrum Rikkingahof in Oosterwolde. FOTO RENS HOOYENGA

Zorggroep Liante wil een nieuw woonzorgcentrum in Oosterwolde realiseren. De ten minste 50 nieuwe zorgappartementen in het nieuwe woonzorgcentrum Rikkingahof gaan de leegstaande, verouderde woningen in het ‘oude’ Rikkingahof vervangen.

Driekwart van deze appartementen is bedoeld voor ouderen die met een vorm van dementie te maken hebben. De overige appartementen bieden ruimte aan ouderen met lichamelijke klachten. Met deze stap gaat een lang vervulde wens van de zorggroep in om passend bij haar woonzorgvisie een nieuw en toekomstbestendig gebouw voor ouderen met een intensieve zorgvraag in Oosterwolde neer te zetten.

Voorbereiding

Zorggroep Liante hoopt binnen afzienbare tijd te kunnen starten met de voorbereiding voor de voorgenomen nieuwbouw. In die voorbereidingsfase worden ook inwoners en andere belangstellenden betrokken. Zorggroep Liante stemt haar plannen in overleg af met de gemeente en met Actium. Actium is eigenaar van de naastgelegen aanleunwoningen op het aangrenzende terrein.

Sloop oude gebouw

De voorbereidingen voor de sloop zijn inmiddels in gang gezet. Als de voorgenomen procedures en de vergunningstrajecten rond zijn, kan er binnen afzienbare tijd worden gestart met de sloop van het oude Rikkingahof. Bij de sloop worden de sloop- of restmaterialen zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik.


,,We willen onze nieuwbouwplannen graag kenbaar maken, ook al zijn we nog niet toe aan de echte ontwerpfase. We zijn nu ter voorbereiding met de gemeente en ook onze ‘buurman’ Actium in overleg, zodat iedereen tijdig wordt meegenomen in de plannen. We willen als Zorggroep Liante met ons nieuwe woonzorgcentrum graag aansluiten bij de woonzorgvisie van de gemeente. En uiteraard willen we een mooi, nieuw en fris gebouw neerzetten waar de gemeente, direct omwonenden en toekomstige bewoners straks ook blij mee zijn”, zegt directeur-bestuurder a.i. Margriet Hommes van Zorggroep Liante.

Nieuws

menu