'Nieuw plan voor openbaar vervoer remt Ooststellingwerf in haar ambities'. Qua percentage huishoudens met een hoog risico op vervoersarmoede scoort gemeente erg hoog

Ooststellingwerf is erg teleurgesteld in de manier waarop de gemeente is gepositioneerd in de nieuwe openbaar vervoer-concessie. De gemeente wordt daarmee afgeremd in haar kansen en ambities.

Samen in actie voor de belangrijke busverbinding.

Samen in actie voor de belangrijke busverbinding. Gemeente Achtkarspelen

Ooststellingwerf vindt het Ontwerp Programma van Eisen (Ontwerp PvE) busconcessie Fryslân 2024-2034 onvoldoende. Volgens de gemeente ontbreekt in het ontwerp een doorkijk op de mobiliteit van de toekomst. Voor Ooststellingwerf is het ontwerp enkel een vertaling van bestaande lijnen die in niveau of frequentie worden verschraald.

Oosterwolde als centrale spil

Nieuws

menu