Nieuw plan voor Appelscha in de maak

Nieuwbouw aan de Vaart Zuidzijde in Appelscha. Foto: Rens Hooyenga

Er wordt door de gemeente Ooststellingwerf gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan voor de kern Appelscha.

De waarden en kwaliteiten van de bestaande bebouwing zijn daarbij het vertrekpunt. Ook historische kaarten en foto’s spelen een rol.

Half oktober heeft een overleg plaatsgevonden met inwoners uit Appelscha om de kwaliteiten en opgaven in het dorp helder te krijgen. ,,Wat zijn de huidige kwaliteiten van Appelscha?” De groep geïnteresseerden waarmee gesproken werd, was beperkt in omvang, maar volgens de gemeente wel een mooie dwarsdoorsnede van de bevolking. ,,Jonge stellen en ouderen, mannen en vrouwen, inwoners en ondernemers en een boer hebben volgens het college allemaal input kunnen leveren tijdens een levendig gesprek.“

,,Alhoewel we voorzichtig moeten zijn met het trekken van harde conclusies, vindt 90% van de deelnemers dat er regels nodig zijn om de leefomgeving en het dorp aantrekkelijk te houden.’’ Naar aanleiding van dit overleg wordt momenteel een kwaliteitskaart van Appelscha gemaakt. ,,Appelscha is een mooi en bijzonder dorp. Dit willen we als gemeente graag zo houden en versterken.” In het nieuwe omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels waarmee inwoners te maken krijgen als ze willen bouwen.

Nieuws

menu