Negentien sollicitanten voor burgemeesterspost in Ooststellingwerf

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde.

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

Negentien personen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Ooststellingwerf. De verwachting is dat de installatie van de nieuwe burgemeester in april plaatsvindt.

Het gaat om twaalf mannen en zeven vrouwen. Een gegadigde is jonger dan veertig, drie zijn tussen de veertig en vijftig jaar oud, elf tussen de vijftig en zestig en vier zijn ouder dan zestig.

Vijf kandidaten zijn lid van de VVD, drie van D66, twee van de ChristenUnie en twee van een lokale partij. PvdA, CDA en GroenLinks zijn elk met één lid vertegenwoordigd. Vier kandidaten zijn partijloos.

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Harry Oosterman die in augustus vorig jaar na zestien jaar afscheid nam. Sindsdien is Sandra Korthuis waarnemend burgemeester van Ooststellingwerf.

Commissaris van de Koning Arno Brok heeft met de vertrouwenscommissie de sollicitanten besproken. De commissie heeft alle brieven gezien. In overleg is een gemeenschappelijke selectie gemaakt. De vertrouwenscommissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.