Negen initiatieven krijgen geld uit het Fonds Ooststellingwerf

Negen projecten ontvangen een geldbedrag. Gemeente Ooststellingwerf

Het Fonds besteedt dit jaar 114.015 euro aan maatschappelijke initiatieven in Ooststellingwerf.

Onder de negen ingediende projecten die subsidie krijgen, vallen vijf onder de kleine projecten (tot en met 10.000 euro) en vier onder de grote projecten (tussen 10.000 en 25.000 euro). De onafhankelijke adviescommissie heeft alle projecten punten toegekend op basis van vooraf vastgestelde criteria, waarop de initiatieven zijn gerangschikt. Het college heeft de ranglijst vastgesteld.

De kleine projecten zijn: vernieuwen van het schoolplein door oudervereniging obs De Trede in Haule (4500 euro); renovatie kantine sportpark de Steegde in Appelscha (8000 euro); workshop Unlimited Beats door Kunst & Coo (2765); HaulerTrohosk spelen door Feestcommissie Haule (750); Else Blattien 60 jaar, door Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (3000).

Grote projecten: De Stelling neemt stelling voor groen!, door Stichting Comprix (25.000 euro); Sporten en ontmoeten in Appelscha, door Plaatselijk Belang Appelscha (25.000); De Kortsluiting 2.0, door Stichting De Korstsluiting (25.000); Digitalisering apparatuur Odrie, door Stichting Omroep Organisatie Ooststellingwerf Odrie (20.000).

Nieuws

menu