Motie tegen beperken carbidschieten. 'Doet afbreuk aan traditie'

Foto: ANP

De fractie van Wij Lokaal wil voorkomen dat het carbidschieten op oudejaarsdag wordt beperkt.

De Veiligheidsregio vraagt gemeenten in Friesland om carbidschieten na zonsondergang niet meer toe te staan. Waarnemend-burgemeester Sandra Korthuis is het daar mee eens, net als al haar collega’s in Friesland.

APV

Het college stelt de raad vanavond voor om daartoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, want die ligt vanavond toch op tafel voor herziening. Dan wordt het gebruik van carbid alleen nog mogelijk op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur. Volgens de burgemeester gebeurt het in de praktijk ook niet in het donker en vinden de mensen die het organiseren het ook geen probleem. Maar Wij Lokaal vindt dit afbreuk doen aan de traditie. Het moet ook ’s avonds kunnen tot 2.00 uur ’s nachts.

Ongevallen

Die fractie denkt dat zo vernielingen in dorpen worden tegengegaan en ongevallen gebeuren er volgens deze fractie ook amper. Maar de cijfers spreken dat toch tegen. Carbidschieten maakt relatief veel slachtoffers onder vijftien- tot negentienjarigen. Het staat in deze leeftijdsgroep op een derde plek wat betref het aantal ernstige vuurwerkslachtoffers. Landelijk vormden carbidslachtoffers op oudejaarsdag 2019 zes procent van het totaal op de spoedeisende hulp. Letsel komt minder vaak voor, maar is veelal wel ernstiger.

‘Overbodige regelgeving’

Wij Lokaal vindt het aanpassen van de APV een voorbeeld van overbodige regelgeving, waar de raad juist op tegen is. Vanavond dient Wij Lokaal een motie in om ook ’s avonds carbidschieten in Ooststellingwerf mogelijk te houden. Carbid valt officieel niet onder de noemer vuurwerk en valt dus ook niet onder het vuurwerkverbod.

Nieuws

menu