Minima in Ooststellingwerf krijgen in maart 500 euro voor betalen van energierekening

Wethouder Esther Verhagen.

Wethouder Esther Verhagen. FOTO RADBOUD HAFKENSCHEID

De gemeente Ooststellingwerf maakt in maart 500 euro energietoeslag over aan huishoudens met een laag inkomen. Hiermee kunnen zij een deel van de energierekening betalen.

Omdat de energieprijzen nog altijd hoog zijn, besloot de regering om ook in 2023 een energietoeslag van 1300 euro te geven. Maar de frustraties in de raad van Ooststellingwerf waren dinsdag groot omdat dit geld pas na 1 juli mag worden uitbetaald. Het wachten is nog op een nieuwe wet waarin de toeslag geregeld wordt: de wet Energietoeslag 2023. Er gingen zelfs stemmen in de raad om maar gewoon burgerlijk ongehoorzaam het geld uit te betalen. ,,Dit is te gek voor worden’, zo zei Simon ter Heide van LSO uit het hart. ,,Wij willen als gemeente mensen snel helpen en dan wordt dat geblokkeerd in Den Haag. Dit voelt zo krom.’’

Kwaadschiks

Ook andere fracties benadrukten dat mensen het geld nu nodig hebben. Bereid Leistra van de ChristenUnie: ,,We laten inwoners in de kou staan, ze hebben het geld hard nodig, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.’’ Het was Ignas Minnema van D66 die er op wees dat gemeenten al een deel van de energietoeslag 2023 als voorschot mogen betalen aan huishoudens die vorig jaar de energietoeslag kregen. En dat werd door wethouder Esther Verhagen beaamd. Ze voelde er niets voor om nu de volle 1300 euro uit te betalen, want de wet moet echt eerst worden vastgesteld. Maar 500 euro uitbetalen mag wel. De overige 800 euro volgt dus later.

Studenten

Maar vermoedelijk niet voor iedereen. Zo staat in het wetsvoorstel bijvoorbeeld dat studenten geen recht meer hebben op de energietoeslag. Vanaf september krijgen zij hogere studiefinanciering als compensatie voor de hogere energiekosten en inflatie,. Maar die 500 euro is dan wel binnen. Verhagen wees er ook nog op dat er diverse landelijke maatregelen helpen om de stijgende energiekosten betaalbaar te houden, zoals het prijsplafond. Verder worden alle andere maatregelen uit het pakket van 1,25 miljoen euro waartoe de raad eerder had besloten wel al uitgevoerd.