Het Biosintrum.

Meeste reële optie: gemeente blijft nog vijf jaar verhuurder van Biosintrum

Het Biosintrum. Eigen foto

De gemeente moet vooralsnog eigenaar van het Biosintrum in Oosterwolde blijven. Dat vindt het bestuur van het Biosintrum. In dat geval zou de huurovereenkomst met vijf jaar verlengd worden. Over het huurbedrag moet dan nog wel onderhandeld worden.

Met zo’n overeenkomst zal ook een streep gezet worden onder veel negatieve publiciteit die vooral voortkwam uit het onhandig opereren van het college bij het informeren van de raad over financiële tegenvallers bij de bouw. De beschikbare 3,6 miljoen euro bleek niet genoeg. Dat tekort van 250.000 euro is nog niet van tafel. De door het bestuur bepleitte voorkeur sluit aan bij de wens van de gemeenteraad, die naar verwachting nog voor de zomer een besluit zal nemen. De provincie speelt daar bij verhuur geen rol in. De raad zal dan moeten instemmen met bijvoorbeeld de eigenaarslasten. Het college verwacht dat bij huur ook het tekort over 2021 voor rekening van de gemeente komt (geraamd op € 80.768,00). De exploitatielasten worden geraamd op € 61.660

Vier scenario’s

Er liggen vier scenario’s op tafel: verkoop aan de Stichting Biosintrum, verhuur aan de Stichting Biosintrum, huurkoop door de Stichting Biosintrum en exploitatie door de gemeente Ooststellingwerf. Het laatste wordt direct al afgeraden en huurkoop is voor de stichting niet haalbaar. ‘Slechts het scenario verkoop en het scenario huur levert de grootste kans op succes.’ Ook als de stichting het Biosintrum koopt zal dat de eerste jaren niet kunnen zonder financiële steun van de gemeente. Bovendien is de gemeente de sturing kwijt op het halen van doelstellingen. Het college laat de keuze aan de raad over. Om geen boekverlies te hebben moet de verkoopprijs € 1.915.203 zijn. Voor de kosten van verhuur van het Biosintrum wordt gerekend met de getaxeerde huurwaarde vastgelegd in het taxatierapport van € 105.720,00 per jaar. Maar of dat haalbaar is? Vermoedelijk zal de huurprijs toch echt flink moeten zakken. De gemeenteraad dient dan een algemeen belangbesluit te nemen.

Duurzame en gezonde positie

De gemeenteraad wilde van het college een structurele oplossing en duidelijkheid over de jaarlijkse kosten voor de gemeente en had het college de opdracht gegeven te onderzoeken hoe ze het Biosintrum een duurzame en gezonde positie kan geven, met het behoud van de doelstellingen. De raad wil echter geen verkoop aan een commerciële partij, zo bleek al tijdens eerdere debatten. Die partij zou zich namelijk vooral richten op financiële baten. Dat komt niet overeen met de circulaire doelstellingen van het Biosintrum. Dat benadrukt ook voorzitter Liesbeth Vos van het bestuur van het Biosintrum. Als je naar de doelstellingen van het Biosintrum kijkt is verkoop volgens geen reële optie. En of er wel interesse was voor overname? Wethouder Fimke Hijlkema wekte eerder met een mededeling aan de raad de indruk dat verkoop aan een consortium van ondernemers een vijfde optie was. Maar dat is nu niet verder uitgewerkt. Onderhandse verkoop aan een consortium levert volgens het college een ongewenst juridisch risico op. ‘Dan gaat bijvoorbeeld de discussie spelen over staatssteun, zo voorspelt directeur Petra Boorsma. ‘Overheid, ondernemers en onderwijs, dat is een complexe samenwerking, wie wil dat hebben? We verkopen geen bruine bonen.’

Levenskracht bewijzen

Huren is in de visie van het bestuur de enige haalbare mogelijkheid, al bestaat dan het risico voor de gemeente dat er toch weer moeten worden bijgepast. Vos: ‘We kunnen nu nog geen verantwoordelijk nemen die we nog niet aankunnen. Geef ons vijf jaar om te bewijzen dat er levenskracht zit in het Biosintrum. We staan er goed voor, we halen projecten binnen en hebben vaste afnemers. We groeien naar een stabiele basis.’ Een commerciële partij heeft andere belangen. Ze vult aan dat ook in de toekomst studenten betrokken moeten blijven bij het Biosintrum, net als ondernemers uit de regio. Dat zal deels ook online verder gaan. De ervaring leert dat het Biosintrum dan ook in het hele land mensen bereikt. ‘Maar studenten missen wel het bij elkaar komen.’

Vos zegt dat het best een onzeker jaar is geweest. Zouden partijen tijdens deze corona-crisis afhaken? Maar de ondernemers zijn het Biosintrum trouw gebleven, net als vijf onderwijsinstellingen die nog zeker drie jaar ieder 20.000 euro op tafel leggen. De relatie met de scholen is volgens Vos stevig. Ze verwacht bovendien dat ook nieuwe ondernemers zich zullen vestigen op het duurzame ECOmunitypark. Er was niet eens ‘coronasteun’ nodig om ook de tweede jaarrekening positief af te sluiten. Het Biosintrum is meer dan studiemiddagen en symposia, zo benadrukt directeur Boorsma. Zo zou er nu een symposium worden gehouden dan een jaar geleden was gepland en daarna al was verschoven naar september 2020. En ook nu blijft het onduidelijk wanneer het wel kan. Maar ze heeft goede hoop dat bijvoorbeeld een exploitatiebijdrage van de gemeente niet nodig zal zijn.

Geen luchtfietsers

Allerlei projecten zijn ondanks de crisis namelijk wel gewoon verder gegaan. Dit jaar moet er op het park via een eletrolyser installatie groene waterstof geproduceerd worden met de energie van het zonnepark van GroenLeven. De vraag is nog wel waar dat dan heen zal gaan. Daar worden studenten als onderhoudsmonteur aangekoppeld. Ook worden proeven gedaan met roterende zonnepanelen. Boorsma kijkt inmiddels uit op de oranje piketpaaltjes waar proeftuinen en bakken komen van het Leer- en Kenniscentrum Bodem. Met vijftig boeren loopt al een bodemonderzoek. Vos: ‘We gaan het gewoon redden, we zijn geen luchtfietsers. Dat basisvertrouwen is er ook bij het college.’ Dat college nam vandaag een positief besluit over het verlengen van de huurovereenkomst. ‘Het college van B&W en de Stichting Biosintrum zijn blij dat er zicht is op duidelijkheid over de toekomst van het Biosintrum.’

Raad nu aan zet

Wethouder Fimke Hijlkema: ‘We zijn ontzettend blij dat we samen met de Stichting Biosintrum werken aan de toekomst van het Biosintrum. Een toekomst waarin het unieke concept van het Biosintrum is gewaarborgd als belangrijke spil voor de lokale en regionale economie. Ik ben vol lof over de inzet van de stichting voor dit gebouw, waar al heel mooie dingen gebeuren.’ Ze wacht nog op een reactie van de Belastingdienst over een onduidelijkheid rond de BTW. Dit kan nog invloed hebben op de financiële gevolgen van de scenario’s. Daarom kan de besluitvorming pas plaatsvinden nadat de Belastingdienst duidelijkheid heeft gegeven. In de tussentijd gaat het college informatieavonden houden voor de gemeenteraad. Ook de wethouder verwacht voor de zomer een besluit te kunnen nemen. ‘Ik kijk uit naar het besluit van de gemeenteraad, dat van grote waarde is voor de toekomst van het Biosintrum en de hele gemeente. Samen hebben we met het Biosintrum iets heel unieks in handen, laten we er een groot succes van maken.’