Markante predikant Engel Jan Struif overleden. '‘n Kammeroad, n échte vrund, is oet tied kommen’

Engel Jan Struif was vanaf zijn geboorte nagenoeg blind. Eigen foto

Emeritus-predikant Engel Jan Struif overleed vorige woensdag. Hij werd 87 jaar. Dinsdag werd hij herdacht in een kerkdienst voorafgaand aan de crematie.

Engel Jan Struif werd geboren op 20 augustus 1934 in Nieuw Beerta en studeerde theologie in Groningen. Struif zelf, die vanaf zijn geboorte nagenoeg blind was, zei daarover in een interview met deze krant in 2016: ‘Het lag niet echt voor de hand dat ik theologie ging studeren. Pa was onkerkelijk en mijn moeder was vrijzinnig. ik ben dan ook pas op latere leeftijd gedoopt. Wel had ik veel belangstelling voor geschiedenis en theologie.’

Predikant

In 1964 begon hij als pastoraal medewerker in de Hervormde Gemeente Feerwerd-Garnwerd-Oostum. Ook huwde hij dat jaar met Bettie Wiegman. Twee jaar later werd hij predikant in die gemeente, die inmiddels was uitgebreid met Ezinge. In 1972 werd Struif verbonden aan de Hervormde Gemeente Zuidhorn. Na een beroep naar Schiermonnikoog te hebben afgewezen werd hij in 1985 predikant bij de Hervormde Gemeente Oosterwolde-Fochteloo waar hij per 1 september 1999 met emeritaat ging, nadat zijn vrouw Bettie in 1998 was overleden. Direct na zijn emeritaat trad Struif op 10 september 1999 in het huwelijk met Conny Davidse. Zij overleed in 2016, enkele maanden voor het 50-jarig ambtsjubileum van haar man.

Liudgerstichten

Struif was jarenlang actief in de mede door hem opgerichte Liudgerstichten, de stichting die met name het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden wil stimuleren. In 2008 werd onder auspiciën van deze stichting de Grunneger Biebel uitgegeven; bij het vertaalwerk daarvan was Struif ook zeer actief betrokken. Daarnaast ging hij veelvuldig voor in Groninger diensten. In 1990 won Struif de K. ter Laan-prijs van de Stichting t Grunneger Bouk voor zijn belangrijke werk voor de Groninger taal, met name in relatie met kerk, staat en maatschappij. Van Struif is de uitspraak: ‘Volgens mie verstaait Ons Laive Heer ook Grunnens.’ Hij was ook de initiator van Grunneger dainsten in Oosterwolde.

Afscheid

De laatste jaren verbleef ds. Struif in Stellinghaven (Oosterwolde), waar hij veelvuldig werd bezocht. Dat was een resultaat van de vele goede contacten die hij in al die jaren had opgebouwd. De door vriend Ton Huttenga geleide afscheidsdienst was daarom deels ook in het Gronings. Edzo Struif, neef van Engel Jan Struif, refereerde aan de persoonlijke belevenissen én de steun die Struif kreeg: tijdens zijn schoolperiode van met name zijn moeder en later tijdens zijn predikantschap van zijn echtgenotes Bettie en Conny. Marten van Dijken stond met name stil bij de verdiensten van Struif voor de Grunneger Toal én de vele functies die Struif daarbij bekleed heeft, waardoor ook vele vriendschappen ontstonden. Van Dijken sloot dan ook af met de woorden: ‘n Kammeroad, n échte vrund, is oet tied kommen.’

Nieuws

Meest gelezen