Maatregelen in 'territorium' moeten schade door wolf voorkomen

FOTO

FOTO ANP

Volgens het interprovinciaal wolvenplan is inmiddels sprake van een gevestigde wolf in Zuidwest-Drenthe. Daarom treft het college van Gedeputeerde Staten verdere voorbereidingen voor de komst van de wolf naar Fryslân.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “De wolf is in zuidwest Drenthe. Nog niet in Friesland, maar de kans is groot dat hij wel rondloopt in onze provincie. Daarom willen wij ons goed voorbereiden. Wij gaan de komende tijd met de PPWF bekijken welk gebied wij in zuidoost-Friesland kunnen aanwijzen als wolventerritorium.’

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen. Hiermee wil GS eigenaren van landbouwhuisdieren, zoals schapen, in het wolventerritorium stimuleren en ondersteunen bij de aanschaf van preventieve maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om elektrische rasters die de wolf moeten weren.

Gebiedscommissie

Eerder dit jaar werd de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) door GS in het leven geroepen. De projectgroep wordt nu omgevormd naar gebiedscommissie. Harry Oosterman, voorzitter van de PPWF: “Na een intensief proces hebben wij een advies opgesteld, dat de basis kan vormen voor een subsidieregeling in Fryslân. Het richt zich op preventieve maatregelen in het aan te wijzen wolventerritorium. Daarnaast adviseren wij om een wolvenconsulent aan te stellen die veehouders kan informeren over het beleid en de beheersmaatregelen voor de wolf. Ook willen we aan de slag met een pilot met wolfwerende schermen die bestaan uit elektrische draden met hangende ‘fladders’, ook wel turbofladrie. In onze ogen kan het overnemen van het advies het draagvlak voor preventieve maatregelen vergroten.”

Na de vaststelling van een wolventerritorium gaat de commissie voor dat gebied aan de slag met een preventieplan. Daarin komen onder andere maatregelen te staan om schade door de wolf aan landbouwhuisdieren te voorkomen.