Lokaal Sociaal Ooststellingwerf nieuwe lokale partij. 'Niet de oppositie in een hoek zetten'

In de afgelopen anderhalf jaar is vooralsnog tevergeefs geprobeerd in Ooststellingwerf alle lokale partijen samen te smeden voor de verkiezingen in 2022. Vooralsnog is alleen de overstap van oud-PvdA-raadslid Simon ter Heide naar StellingwerfPLUS een feit. De partij krijgt een nieuwe naam: Lokaal Sociaal Ooststellingwerf.

Simon ter Heide.

Simon ter Heide. Screenshot

Het is toch een beetje een teleurstelling dat Ooststellingwerfs Belang niet aanhaakt. Er wordt gemeld dat ‘door diverse oorzaken’ die partij tijdens de gesprekken is afgehaakt. Met WijLokaal worden nog gesprekken gevoerd. Een verkiezingsstrijd met veel lokale partijen is volgens Lokaal Sociaal Ooststellingwerf niet goed. ‘Daarom is een samengaan te verkiezen.’ Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang wil desgevraagd niet uitleggen waarom het niet tot een samenwerking is gekomen. ‘Nu nog maar niet, het is een lang verhaal.’

Frisse doorstart

Marcel Moes, fractieleider van nu nog StellingwerfPLUS, en onafhankelijk raadslid Simon ter Heide melden dat de nieuwe naam Lokaal Sociaal Ooststellingwerf ook staat voor een nieuwe, frisse doorstart. ‘Een hernieuwd begin waarbij, na de verkiezingen, een stevige partij ontstaat die de duale politiek voorstaat. En dat zo een krachtige lokale partij ontstaat waarin de inwoners zich kunnen herkennen, bij wie zij gehoor vinden en met wie zij kunnen meepraten over alle zaken die hen aangaan.’

Kennis van het verleden

Simon ter Heide: loopt al wat jaren mee, maar is nog niet klaar. ‘Ik weet dat ik nog een belangrijke rol kan vervullen in ons gemeente op politiek gebied. Bovendien heb ik door mijn jarenlange ervaring ook kennis van het verleden. En ik beweer dat mijn financieel inzicht er mede toe kan leiden dat Ooststellingwerf een sluitend financieel beleid kan voeren. Beter dan tot nu toe.’ Die pijn wordt door Marcel Moes gedeeld. ‘Het is toch van de zotte dat als je vijf miljoen euro overhoudt, je de inwoners toch opzadelt met extra lasten. En nu wordt een deel teruggeschroefd, omdat er geld overblijft. Maar eerlijk is wat ons betreft, dat de hele lastenverzwaring van de baan moet en kan.’

Inclusief

Maar het meest belangrijke vinden beide heren dat de nieuwe partij ‘inclusief’ wil zijn. Ze willen vooral waarde hechten aan een sociale samenleving waar de menselijke maat de boventoon voert en waar diversiteit wordt omarmd. Ze willen verbinding zoeken waar mogelijk. ‘Dus niet de oppositie in een hoek zetten, maar dat zowel coalitie als oppositie de macht controleert. Want daaraan heeft het de afgelopen jaren veel te vaak ontbroken.’