Leerlingen Stellingwerf College maken proefwerk in kerk

In de kerkzaal is alles in gereedheid gebracht. Eigen foto

Leerlingen van het Stellingwerf College maken de komende tijd hun proefwerk in kerkgebouw Het Anker in Oosterwolde.

Eind februari is vanuit de Protestantse kerk Nederland aan de aangesloten kerken gevraagd om, indien mogelijk, zaalruimte aan te bieden aan scholen van het voortgezet onderwijs. In verband met de coronamaatregelen moeten leerlingen in de klas 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De protestantse gemeente in Oosterwolde heeft hierop de directie van het Stellingwerf College benaderd. De school reageerde positief op het voorstel. De extra ruimte betekende een hele opluchting voor de roostermakers die onder meer de taak hebben proefwerken en examens in te plannen.

Op dit moment worden er in Het Anker proefwerken afgenomen. Op 30 maart konden de eerste groepen hun kennis aan het papier toevertrouwen. Als het goed is, worden de laatsten proefwerken op 12 april afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van een deel van de kerkzaal (± 35 tot 40 plaatsen) van 08.00 tot circa 12.00 uur en van de grote zaal (± 20 plaatsen) van 8.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Nadat de proefwerkweken zijn beëindigd, worden, zoals het er nu naar uitziet, ook voor het afnemen van examens de ruimtes van Het Anker weer gebruikt. De examens zijn in mei en juni.