FOTO LINDE COLLEGE

Krimp baart middelbare scholen zorgen

FOTO LINDE COLLEGE

De prognoses van het Linde College in Wolvega en het Stellingwerf College in Oosterwolde zijn zorgelijk. Als de krimp doorzet blijven er te weinig leerlingen over om bepaalde vakken nog zelfstandig te kunnen aanbieden. Samenwerking biedt dan een oplossing.

Bovendien vallen door een bestuurlijke fusie ook financiële voordelen te behalen. Op 1 juli moet een onderzoek zijn afgerond naar zo’n fusie.

Subsidieaanvraag

Het Stellingwerf College was tot dusver erg op zichzelf aangewezen. Er was niet veel oog voor wat er bij de buren gaande was. Maar de afgelopen week is een subsidieaanvraag de deur uitgegaan naar het Rijk voor een samenwerkingsproject tussen alle vier de scholen voor voortgezet onderwijs in de beide Stellingwerven. Naast het Linde College en het Stellingwerf College is dat het Terra in Wolvega en CSG Liudger in Waskemeer. De vier scholen hebben zeven ton gevraagd voor deze nieuwe regionale samenwerking.

Samenwerking

Directeur/bestuurder Sonja van der Wijk van het Stellingwerf College zegt dat deze samenwerking onderwijskundig is. ‘We willen de leerlingen ook kwetsbare vakken kunnen blijven aanbieden. Er zijn vakken waar maar weinig voor gekozen wordt of er zijn maar weinig docenten. We geven geen Latijn meer, dat werd te duur voor twee of drie leerlingen.’ Maar corona heeft ook daar nieuwe opties aangeboord, met nu in ieder lokaal een camera. Je kunt dus vanuit een lokaal in Oosterwolde ook online meedoen aan een les in Wolvega en omgekeerd. En het Terra heeft weer licenties, die de andere drie scholen niet hebben. Je kunt dus bepaalde projecten samen gaan doen. Het idee is om de komende vier jaar een nieuwe leerweg op te zetten. Het Rijk verwacht dat met de investering – mits goedgekeurd – ook iets blijvends wordt neergezet.

Gelijkwaardige scholen

Het Linde College in Wolvega vormt samen met twee scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf (SVOSW). De contacten over samenwerking hebben volgens Van der Wijk nu ook de aanzet gegeven voor een onderzoek naar een bestuurlijke fusie tussen SVOSW - waartoe het Linde College behoort - en het Stellingwerf College. Ze heeft vooral interesse naar inhoudelijke samenwerking met de school Wolvega. Ze ziet twee gelijkwaardige scholengemeenschappen, met bijvoorbeeld allebei een Technasium.

Krachten bundelen

‘Dan kom je samen tot de conclusie dat krimp behoorlijk toeslaat en dat het wellicht zin heeft de krachten te bundelen.’ Het Linde College heeft 1230 leerlingen verdeeld over vmbo, havo en vwo. Het leerlingenaantal daalt al vanaf 2015. Naar verwachting zal de daling zich tot en met 2030 doorzetten. Er wordt uitgegaan van 1150 scholieren in 2025. Er werd daarom al bekeken in hoeverre het brede aanbod in Wolvega en Steenwijk in stand gehouden kan worden door intensievere samenwerking en het voorkomen van dubbelaanbod.

Corona-effecten

De school in Oosterwolde is in zo’n vijf jaar teruggegaan van 1500 naar 1100 leerlingen, verdeeld over vmbo, havo en vwo. De prognose voorspelt een verdere daling tot onder de 1000 in 2025. Van der Wijk: ‘Ik ben blij met iedere kinderwagen die ik langs zie komen’. En dat zijn er overigens volgens haar wel steeds meer. Volgens de directeur een positief neveneffect van de coronacrisis. Net als het verhuizen van mensen uit andere delen van het land naar het noorden, nu thuiswerken (deels) ook een blijvende optie voor het werken elders blijkt te zijn. ‘Er druppelen daardoor nieuwe leerlingen binnen. We hebben daarom ook behoefte aan starterswoningen.’

Bruisend en vitaal

Ondanks de krimp zijn beide Stellingwerfse scholen nog steeds bruisend en vitaal, zowel qua leerlingenaantal als financieel. Krimp leidt echter ook tot een verlaging van de bekostiging. Om een sluitende begroting te realiseren leidt dit tot de noodzaak om de kosten van het personeel eveneens te verlagen. De economische recessie die dit veroorzaakt zal volgens SVOSW ongetwijfeld ook nog eens extra effecten hebben op de toekomstige bekostiging van het onderwijs.

Kale taart voorkomen

En het verlies aan leerlingen maakt de scholen uiteindelijk minder aantrekkelijk, zo vreest Sonja van der Wijk. ‘Toen we groeiden zijn er allemaal vakken bijgekomen, maar als de groepen te klein worden dan haal je de sjeu weg, alle kersen op de taart…. Er blijft een kale taart over.’ Het combineren van lessen op de diverse scholen in vakken waar relatief weinig animo voor is, is dus een oplossing. Maar een bestuurlijke fusie - met behoud van ieders identiteit - heeft volgens Van der Wijk ook financiële voordelen. ‘Als je de salarisadministratie bijvoorbeeld samenvoegt komt er weer meer geld beschikbaar voor onderwijs.’

Onderzoek naar haalbaarheid

Werkgroepen met daarin een vertegenwoordiging van beide scholen gaan nu eerst onderzoek doen naar de haalbaarheid van een fusie van de school in Oosterwolde met de SVOSW. ‘Ook de Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en ook de gemeenteraad moeten daar bij ons ook wat van vinden.’ Maar als dat allemaal positief afloopt, dan zou de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 kunnen ingaan.