Klankbordsessie in Oosterwolde over het voorkomen van wolvenschade

Doodgebeten schapen in Bovensmilde.

Doodgebeten schapen in Bovensmilde. Foto: Persbureau Meter

De Gebietskommisje Wolf, de zogenoemde wolvencommissie, wil in gesprek met schapen- en geitenhouders in de regio om samen te kijken wat er gedaan kan worden om schade door wolven in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarom houdt de commissie een bijeenkomst op donderdagavond 1 juni in Oosterwolde. Er is plaats voor 25 tot 30 veehouders. Bij veel interesse volgt een extra sessie. De bijeenkomst is een initiatief van de Gebietskommisje Wolf in samenwerking met BIJ12. Gesprekspartners zijn Harry Oosterman (voorzitter Gebietskommisje Wolf), Jaap Mekel (wolvenconsulent voor wolvencommissies Fryslân en Drenthe), Désiré Karelse (Adviseur Faunazaken, Coördinator wolf BIJ12) en Stefan Worst (schapenhouder uit Vledder).

Sinds enige tijd is er een wolvenroedel aanwezig in het Drents-Friese Wold. Met name schapenhouders zijn de afgelopen periode geconfronteerd met wolvenaanvallen.

Schapen- en geitenhouders in West- en Ooststellingwerf kunnen zich voor 25 mei aanmelden via fryslan@wolvencommissie.com