Kantoorgebouw in Oosterwolde wordt omgetoverd tot woningen

Het voormalige ABN Amro gebouw. Google Maps

Het voormalige bankgebouw van de ABN Amro aan de Quadoelenweg in Oosterwolde krijgt een andere invulling.

De kantoorruimte op de benedenverdieping van circa 225 m2 wordt getransformeerd tot twee levensloopbestendige huurwoningen voor senioren. De bedrijfswoning op de bovenverdieping wordt een reguliere woning. De gemeente verleent voor twee jaar medewerking aan de transformatie van het pand.

Geen animo voor verhuur

Het kantoorpand staat 1,5 jaar leeg. Er is geen animo voor de verhuur van kantoorruimte. Door er woningen van de maken, wordt invulling gegeven aan een leegstaand pand, en daarmee wordt levendigheid en leefbaarheid van de omgeving verbeterd. Daarnaast wordt de gevel aangepast, waardoor het straatbeeld verbetert.

Woningen zijn zorggeschikt

Op de begane grond worden twee woningen gerealiseerd van zo’n 110 m2, met twee slaapkamers, waarvan er een dusdanig groot is dat deze zorggeschikt is. De woningen spelen daarmee in op een behoefte aan levensloopgeschikte woningen. Door de ligging bij voorzieningen zijn deze woningen voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk. De woningen worden vooralsnog als huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens in de markt gezet, zodat huurders huurtoeslag kunnen ontvangen.

Versterking van centrum

Waar aan de overzijde van het water (Brinkstraat) de begane grond wordt gekenmerkt door winkels, kantoren of andere bedrijvigheid, bestaat de bebouwing aan de Quadoelenweg voornamelijk uit woningen en panden voor maatschappelijke doeleinden, zoals een kerk. Het initiatief sluit daarmee ook aan op de uitwerking van de gebiedsvisie Oude Dorp, waar wonen in het centrum als een kansrijke functie voor het centrum wordt gezien, die versterkt zou kunnen worden.