Is besturen leuk? Ooststellingwerf biedt bestuurscoach aan

Het gemeentehuis in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Veel besturen in Ooststellingwerf kampen met een tekort aan bestuursleden en nieuwe zijn moeilijk te vinden. Een werkgroep heeft gebrainstormd over de vraag hoe besturen weer leuk wordt en dat een bestuur goed kan functioneren.

Van daaruit is het idee gelanceerd om een bestuurscoach te benoemen. Het college steunt dit idee. Op 11 mei buigt de gemeenteraad zich hierover in een commissievergadering.

Is besturen leuk?

In het kader van ‘iedereen doet en ontmoet’ was een werkgroep geformeerd rondom het aandachtspunt ‘Hoe krijg je meer mensen voor vrijwillige besturen’? Dat heeft naar de mening van de werkgroep alles te maken met de vraag hoe aantrekkelijk een functie in het bestuur is. Is besturen leuk, of een noodzakelijk iets om iets te laten functioneren?

Raad en daad

Een bestuurscoach staat als adviseur de besturen met raad en daad bij en is in staat een (snelle) analyse te maken en op basis daarvan hiaten en problemen binnen de besturen te duiden. Als gevolg daarvan is de bestuurscoach in staat de besturen van een gewogen advies te voorzien bij grotere problemen zoals een tekort aan bestuursleden en interne conflicten. De bestuurscoach neemt nooit de plek in van een bestuur. De coach geeft nieuwe inzichten vanaf de zijlijn.

Tijdelijk karakter

Hij/zij zorgt echter wel voor een beter functioneren van een bestuur. Dat kan alleen als het bestuur, voor zover het nog bestaat, een beroep doet op de bestuurscoach en er bereidheid is tot veranderen. De bestuurscoach is er voor alle besturen in Ooststellingwerf, van dorpsbelangen en dorpshuizen tot alle sportverenigingen. De coaching heeft altijd een tijdelijk karakter. Verder kan de coach meerdere verenigingen tegelijk ondersteunen met bijvoorbeeld trainingen, zoals over financieel beheer. Gedacht wordt ook aan het uitwisselen van kennis tussen besturen.

Sociaal vaardige verbinder

Steunt de gemeenteraad dit idee, moet de persoon nog gevonden worden. Een profiel is er ook al. Het moet een sociaal vaardige verbinder zijn, een digitaal handige organisator en iemand die ervaring heeft met besturen. Het college van B&W wil de coach aan laten haken bij Stichting Scala, om daarmee het onafhankelijk functioneren te waarborgen en een goede koppeling te bereiken met andere werkzaamheden van Scala.