Hoofdbrekens Odrie over opdracht om tot een streekradio te komen. ‘Heel belangrijk is dat ieder zijn eigen identiteit behoudt’

Odrie voorzitter Joke de Boer overhandigt medewerker Peter Cruiming de oorkonde. FOTO ANDRIES OPPERSMA

Odrie voorzitter Joke de Boer overhandigt medewerker Peter Cruiming de oorkonde. FOTO ANDRIES OPPERSMA FOTO ANDRIES OPPERSMA

Het bestuur van de lokale omroep Odrie breekt zich het hoofd over de opdracht om met andere lokale omroepen tot een streekradio te komen. Dat liet zij vrijdagavond tijdens de medewerkersavond in De Miente aan de betrokkenen weten.

Per 1 januari 2025 zullen de gemeentes namelijk geen geld meer van het rijk ontvangen voor de omroepen, maar wordt dat geld (bijna) rechtstreeks door de rijksoverheid overgemaakt. Aan die bijdragen zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het bestuur van Odrie wil beslist door na de gestelde datum en gaat het komend jaar er helemaal voor om Odrie in een samenwerkingsverband te krijgen. Met een luid applaus vanuit de zaal schaarden de medewerkers zich achter het gedachtengoed van het bestuur.

Op 1 januari 2023 gaan de eerste streekradio’s (rond de twintig) van start. Daarvoor is 5 miljoen euro beschikbaar en in 2024 nog eens 20 tot 30 omroepen, met in 2025 alle omroepen. Er wordt dan uitgegaan van maximaal 80 omroepen.

Normen

Al sinds 2016 proberen bestuurders van Odrie om het plaatje voor de streekradio rond te krijgen. Tot nu toe is dat niet gelukt. Voorlopig wordt er dan ook niet voldaan aan de normen die gesteld worden. Odrie-voorzitter Joke de Boer liet desgewenst weten dat er het komende jaar nog veel werk verzet moet worden om een streekradio te bewerkstelligen. De overkoepelende organisatie NLPO, die veel know how bezit en hulp in deze materie aanbiedt, zal worden ingeschakeld.

„Wij willen geen fusie. Wij zijn een gezonde organisatie en om ons heen zitten ook lokale radio’s die gezond zijn, een mogelijkheid is dan om een koepelorganisatie te maken. Met twee of drie anderen. Heel belangrijk is dat ieder zijn eigen identiteit behoudt”, aldus de Boer.

Het behoud van de eigen identiteit werd op een NLPO-bijeenkomst nog een keer door De Boer scherp naar voren gebracht. „De verschillende culturen binnen onze gemeente zijn van groot belang voor de gemeenschap”, aldus De Boer.

De omroep heeft subsidie voor het upgraden van de technische apparatuur aangevraagd bij zowel de gemeente als de Rabobank. Dat is vooral gedaan omdat Odrie niet achter willen blijven bij omroepen die wel ‘mooie, snelle en blitse apparatuur hebben’. De technici binnen Odrie zijn razend enthousiast. Bovendien kon men de afgelopen tijd nieuwe mensen begroeten, komt het onderwijs binnen de programmering binnenkort weer aan bod en wordt er gewerkt aan een politiek programma dat in november van start gaat.

Medewerker van het jaar

Aan de hand van een poster met kenmerkende afbeeldingen mochten de medewerkers in de zaal proberen uit te zoeken wie de Odrie-medewerker van het jaar zou zijn. Voor allen was dat geen moeilijke opgave en wezen allemaal richting technicus Peter Cruiming uit Oosterwolde, die vanaf het begin van de lokale omroep al als technicus en presentator van tal van programma’s en aanverwante zaken betrokken is bij de oproep. Hij steekt daar wekelijks enorm veel tijd en inzet in. De zeer verbaasde Cruiming nam als dank en waardering voor al het vrijwilligerswerk een oorkonde en een kaasplankje in ontvangst.