Herdenkingen op 4 mei staan in teken van verbondenheid

Herdenken onder de regenboog.

Herdenken onder de regenboog. Anne Westerhof

De herdenkingen op 4 mei staan dit jaar in het teken van vrijheid in verbondenheid. ‘Daarmee wordt benadrukt dat onze vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en daarom is het zo belangrijk om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en de rechtsstaat uit te dragen.’

Voor Oosterwolde en omgeving vindt 4 mei ’s avonds de jaarlijkse herdenking plaats op de Brink bij het monument. Na de sobere herdenkingen van de afgelopen twee jaar zal dit jaar de herdenking weer met publiek en sprekers plaatsvinden. Ook zal voor het eerst de herdenking live te volgen zijn via de lokale radiozender Odrie. Leden van scouting De Biezenhutters dragen de kransen tijdens de stille tocht en andere leden zorgen voor de veiligheid langs de te lopen route. Muziekvereniging Oosterwolde draagt zorg voor de muzikale omlijsting op de Brink.

Kerkklokken luiden

Iedereen kan meelopen met de stoet naar het monument op de Brink. Om 19.45 uur zullen de kerkklokken van de Dorpskerk luiden. De stoet start dan vanaf de bibliotheek aan de Quadoelenweg. Het geluid van Molukse Tifa’s, onder leiding van Bennie Latuheru, zal de tocht begeleiden. De stoet arriveert om 19.55 uur op De Brink. Daar wordt de Taptoe geblazen, waarna iedereen twee minuten stil is. Vervolgens wordt het Wilhelmus gezongen.

Jasmijn van der Weide, leerling van het Stellingwerf College, zal een gedicht voordragen. Burgemeester Sandra Korthuis spreekt namens het gemeentebestuur. Zij zal ook een krans leggen en wordt daarbij ondersteund door een markante inwoner van Oosterwolde, Gerrit Miedema, bewoner van zorggroep Talant en vrijwilliger bij Odrie. Na het defilé rond het monument, sluit de herdenking rond 20.30 uur.

Haulerwijk

Traditiegetrouw worden op 4 mei op begraafplaats Eikenhof in Haulerwijk de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en respect getoond aan eenieder die zijn leven heeft gegeven voor de vrijheid. De herdenking wordt georganiseerd door de 4 mei commissie in opdracht van de Plaatselijk Belangen van Haulerwijk en Waskemeer. Om 19.30 uur is er gelegenheid om te verzamelen op het kerkplein van Kerkelijk Centrum de Bining aan de Kerkstraat 13. Vanaf daar kan men in een stille tocht meelopen naar de begraafplaats. Op de begraafplaats wordt na het spelen van de Last Post 2 minuten stilte in acht genomen.

Kransen en toespraak

Er zullen kransen worden gelegd door een afvaardiging van de gemeente en stichting Eikenhof. Leerlingen van basisschool de Samensprong zullen een bloemstuk leggen. Er wordt een toespraak gehouden door iemand namens Plaatselijk Belang en leerlingen van het Liudger uit Waskemeer zullen enkele declamaties verzorgen. Na het spelen van enkele koralen door KCMV Excelsior is er gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument. Omdat de commissie het belangrijk vindt en het in deze tijd allerminst vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven worden ook de kinderen van de basisscholen en de jeugd van het Liudger bij deze herdenking betrokken. Voorafgaande aan de stille tocht is er van 19.00 tot 19.30 uur een herdenkingsdienst in Kerkelijk Centrum de Bining. Deze dienst wordt verzorgd door de gezamenlijke kerken en wordt geleid door Br. Kor van der Meer.