GroenLinks bezorgd over steunmaatregelen ondernemers. 'Benadert het college hen actief om te wijzen op de mogelijkheden?'

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

De raadsfractie van GroenLinks wil weten of ondernemers in Ooststellingwerf in de problemen komen door de lockdown en de andere afgekondigde maatregelen.

De fractie vreest dat er mensen buiten de boot vallen als ze een beroep doen op het tijdelijke vangnet in de vorm van de zogenaamde Bbz-regeling. Daarom zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Bbz

In oktober 2021 eindigde de Tozo-regeling. Voor veel ondernemers betekent dit dat er teruggevallen moest worden op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Die regeling is ingesteld van 1 oktober tot en met 31 maart 2022 om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden door het inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau.

Diepe persoonlijke gevolgen

Voor kleine zelfstandige ondernemers kan dit volgens GroenLinks een forse daling in inkomen betekenen, die diepe persoonlijke gevolgen kan hebben. ‘GroenLinks heeft de indruk dat het college haar best doet om mensen te bereiken, maar heeft ook het gevoel dat dit nog niet altijd lukt. Benadert het college actief (kleine) ondernemers om hen te wijzen op de mogelijkheden zodat deze hier zo effectief mogelijk gebruik van kunnen maken?’ GroenLinks is ook benieuwd of het college signalen krijgt over de bruikbaarheid van de Bbz-regeling voor kleine, zelfstandige ondernemers die in de problemen komen door de lockdown en de andere Covid-maatregelen.

Veel meer rompslomp

De Bbz-regeling kent aanzienlijk strengere voorwaarden dan de Tozo, is soberder en geeft veel meer rompslomp, ook bij de gemeente. Een bedrijf moet bijvoorbeeld aantonen levensvatbaar te zijn. Voor veel ZZP’ers een lastige opdracht, omdat ze in coronatijden weinig verdienen en dus niet levensvatbaar zijn. Wel is de vermogenstoets komen te vervallen en kon de bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het is aan de gemeente om te bepalen of de ZZP’ers werkelijk recht hebben op deze uitkering.

Extra steun

GroenLinks: ‘Klopt het dat de voorwaarden voor Bbz anders zijn wanneer de aanvraag het gevolg is van Covid? Vindt het college dat dit voldoende duidelijk wordt gecommuniceerd op de website?’ En krijgen ondernemers wel binnen de toegezegde dertien weken een reactie op een steunverzoek? GroenLinks wil ook weten welke mogelijkheden het college verder nog ziet om aan startende of zelfstandige ondernemers - indien nodig - extra steun te verlenen.

Nieuws

menu