GroenLeven wil megazonnepark bij Oosterwolde verder uitbreiden, gemeente weigert

Zonnebedrijf GroenLeven probeerde tevergeefs het grote en omstreden zonnepark bij Oosterwolde verder uit te breiden. De gemeente Ooststellingwerf weigert mee te werken.

FOTO

FOTO ARCHIEF

Het zonnepark van 51 hectare, op dit moment het grootste van Friesland, zorgde de afgelopen jaren voor veel discussie. De Friese Milieufederatie vond dat niet goed was gekeken naar de inpassing in het landschap, de provincie was ontevreden over onder meer draagvlak en participatie in de streek. Gedeputeerde Sietske Poepjes noemde het park als een van de aanleidingen om met nieuw, strenger beleid te komen waarbij nieuwe parken veel minder groot mogen worden. Ze zei dat in Oosterwolde ,,de randjes zijn opgezocht van wat mag”.

Desondanks diende GroenLeven in september een verzoek in bij de gemeente Ooststellingwerf om het park uit te breiden. Het gaat om drie percelen van in totaal 4,5 hectare, tussen het park en het Ecomunitypark.

Expliciete afspraak vanwege zicht op Ecomunitypark

Over deze percelen was eerder expliciet afgesproken dat die niet zouden worden bebouwd, omdat dat te veel afbreuk zou doen aan het zicht vanaf de N381 op het Ecomunitypark. De gemeente houdt GroenLeven nu aan die afspraak, volgens het college van B en W ‘vanwege de negatieve beeldvorming rond het bestaande zonnepark en de mogelijke versterking daarvan bij een uitbreiding’.

De provincie Fryslân had overigens al laten weten dat uitbreiding niet binnen de nieuwe provinciale regels past.