Groen licht voor woningbouw aan Boekhorsterweg in Oosterwolde

Er komen twee blokjes van drie woningen.

Er komen twee blokjes van drie woningen. Eigen foto

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van zes woningen aan de Boekhorsterweg 17 t/m 17E in Oosterwolde. De gemeenteraad heeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Op een braakliggend perceel worden twee blokjes van drie woningen gebouwd. De ontsluiting van de woningen vindt plaats via de Boekhorsterweg. Hiervoor worden drie nieuwe inritten gerealiseerd. In totaal worden in het plangebied negen parkeerplaatsen gerealiseerd.

Woonvisie

Vanuit de beheersverordening is het toegestaan om vier woningen toe te voegen. Het betreft hier echter zes woningen, waardoor een uitgebreide procedure toegepast dient te worden. Het plan past in de Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022. Vanuit de woonvisie is onder andere aangegeven dat behoefte is aan nieuwbouw. Het perceel waar de woningen moeten worden gebouwd, is een inbreidingslocatie. Vier van de zes woningen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma woningbouw. De twee extra woningen zijn hierin niet opgenomen.