Groen licht voor nieuw pand buitendienst. 'Het wordt een visitekaartje bij de entree van Oosterwolde'

De nieuwe huisvesting van de gemeentelijke buitendienst in Oosterwolde krijgt de steun van de gemeenteraad. Dat bleek tijdens een commissievergadering.

De accommodatie van de Buitendienst aan de Nanningaweg in Oosterwolde.

De accommodatie van de Buitendienst aan de Nanningaweg in Oosterwolde. Google Maps

De raad gaat in forse meerderheid mee in het voorstel van het college voor de zogenaamde ‘plusvariant’. Dat plan kost bijna 4,5 miljoen euro.

Toekomstbestendig

Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo zijn werknemers van Caparis overgenomen. Door deze toename voldoet de huidige huisvesting aan de Nanningaweg 47C in Oosterwolde sinds 2018 niet meer aan (wettelijke) Arbo-eisen en richtlijnen. Daarnaast moet de huisvesting toekomstbestendig zijn, zo stelt het college. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook gezien de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van flexwerken en COVID-19.’

Arbo Unie kritisch

De gemeente heeft volgens het college bij uitstek de plicht en een voorbeeldfunctie om te voldoen aan Arbo-technische eisen. De Arbo Unie heeft in 2018 een rapportage risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld. Op de locatie is ruimtegebrek. Er zijn onvoldoende toiletten aanwezig. Ook de schaftgelegenheid en kleedruimten zijn onvoldoende. De kantine is te klein. Daarnaast is de ruimte op het terrein onvoldoende. Er is niet genoeg ruimte om al het materiaal en gereedschappen te stallen. In 2020 is door de Arbo Unie nogmaals is aangegeven dat de toiletten, kantine en was- en kleedruimten niet aan de eisen voldoen.

Goede en veilige werkplek

De hele raad vindt dat dit niet langer zo kan en dat alle medewerkers recht hebben op een goede en veilige werkplek. Maar de vraag is wel hoever ga je vervolgens met plannen en wensen. De overname van Caparis-personeel zou immers geen knelpunten opleveren? Raadslid Simon ter Heide zit lang genoeg in de raad om dat nog te weten. ‘Er is destijds aangeven dat er minimale aanpassingen zouden zij, geen substantiële bedragen. Door slechte communicatie is met dit plan een slechte start gemaakt. Dat wekt wrok bij raadsleden die al langer meegaan.’

‘Te royaal en te duur’

Sierd van Weperen van de VVD wil de goedkoopste variant van zo’n anderhalf miljoen euro. ‘De pijn zit niet in de komst van de Caparis-medewerkers, maar er worden allemaal extra wensen toegevoegd terwijl de portemonnee leeg is. Het verhuizen van mensen uit het gemeentehuis naar dit pand is een wens. Hiermee wordt de puzzel en dus het probleem veel groter gemaakt, terwijl die medewerkers nu ook een goede werkplek hebben.’

En daar was Wolter Slager van Wij Lokaal het helemaal mee eens. Hij vond het overplaatsen van een deel van het gebiedsteam naar het pand van de buitendienst geen logische ontwikkeling. ‘De raad wordt voortdurend aangesproken op de moeilijke situatie waarin we verkeren. Dat is niet wat dit voorstel uitstraalt. Het plan is veel te royaal en overbodig duur. Onafhankelijk raadsalid Simon ter Heide was dat met hem eens. ‘Geen cent te veel.’ Willem Schaaij van de ChristenUnie: ‘We roepen iedereen te bezuinigen, maar wij kiezen zelf voor duurste variant.’

Visitekaartje

Rik Berends van GroenLinks vond de plusvariant geen cent te veel. ‘We hebben als gemeente de verplichting dat iedereen op dezelfde manier kan werken en dat iedereen mee kan doen.’ GroenLinks weet zich minimaal gesteund door de PvdA, Ooststellingwerfs Belang, CDA en D66. Jelke Nijboer (PvdA): ‘Het wordt een visitekaartje bij de entree van Oosterwolde en als werkgever moeten we een voorbeeld geven aan de rest van de gemeente. Dat heeft een prijs.’ Bert Beijert van Ooststellingwerfs Belang: ‘Bij een prettige werksfeer hoort een goede huisvesting. Niets doen is geen optie, half goed is niet goed.’ Ignas Minnema van D66 constateerde dat er nog nooit zoveel geld in de gemeentelijke reserves heeft gezeten.

Vinger aan de pols

Verschil van mening is er onder de voorstanders eigenlijk alleen nog over de gevelbekleding. Een ‘biobased’’-gevel met turf kost 140.500 euro meer dan een gewone groene gevel. Dat wordt GroenLinks en de PvdA te gortig. Los van dit ‘detail’: Het college hoef zich dus niet veel zorgen meer te maken over het besluit dat de raad nu formeel nog moet nemen.

De uitdaging is om het te realiseren binnen dat budget van 4,5 miljoen euro. Duurdere grondstoffen drijven de bouwkosten dit jaar fors op en de aanbesteding is volgens de VVD pas in 2022. PvdA en D66 riepen wethouder Marian Jager-Wöltgens op stevig een vinger aan de pols te houden. Die denkt dat het allemaal kan binnen het budget. Volgens haar is dat prijspeil 2022. De VVD wilde het besluit desondanks uitstellen tot volgend jaar als een nieuwe raad mogelijk meer geld te besteden heeft. De wethouder: ‘We zitten hier als raad om besluiten te nemen, niet om ze uit te stellen.’