Groen gas is veelbelovend alternatief voor aardgas. 'In Ooststellingwerf voldoende aanbod om bebouwde omgeving 1,3 maal van gas te voorzien’

.

. ANP

‘Als de gemeente ons twee geschikte locaties geeft met een geschikt bestemmingsplan produceren we binnen drie jaar voldoende groen gas voor de gehele gemeente.’

Dat zei de uit Ooststellingwerf afkomstige Jesse Buiteveld op een PvdA-verkiezingsbijeenkomst in Oosterwolde. Hij is projectontwikkelaar groen gas bij Host Bio-Energie.

Mest van koeien en kippen

Dit rap groeiende bedrijf in Enschede houdt zich bezig met het opwerken van biogas naar groen gas van aardgaskwaliteit. In een bio-vergistingsinstallatie worden gassen afkomstig uit bijvoorbeeld mest van koeien en kippen omgezet in aardgas. Het CO2 wordt afgevangen en stikstof kan gebruik worden als alternatief voor kunstmest. Via membraantechnologie is het mogelijk minstens 99,5% van al het methaan uit het biogas af te scheiden.

Voldoende aanbod

Buiteveld stelde dat groen gas - gelet op de laagste maatschappelijke kosten - in bijna heel Friesland het alternatief is voor aardgas. In 2030 heeft Friesland 460 miljoen kuub aardgas nodig. Er is potentieel 470 miljoen kuub groen gas te maken. Daarmee zou je volgens Buitenveld in 2030 al de helft van het aardgas kunnen vervangen. ‘Als je kijkt naar organische reststromen als grondstof, dan is er in Ooststellingwerf voldoende aanbod om de bebouwde omgeving 1,3 maal van gas te voorzien.’

Energietransitie

En dat is goed nieuws voor het ambitieuze Ooststellingwerf. Voor PvdA-wethouder Fimke Hijlkema was het verhaal van Buiteveld reden om te geloven in de haalbaarheid van de ambities van de energietransitie. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af, dus ook in Ooststellingwerf. Van alle alternatieve energiebronnen lijkt groen gas dus het meest bruikbaar en betaalbaar. Buiteveld: ’We wekken op 1,5 hectare evenveel energie op dan via 100 hectare zonnepanelen of via 20 grote windmolens.’

Energiearmoede

Het succes van de energietransitie staat of valt bij draagvlak en acceptatie in de samenleving. Zorgen waren er op de PvdA-bijeenkomst in het Biosintrum of de mensen die bijna geen geld te besteden hebben wel mee kunnen doen met de transitie. Isoleren van woningen is bijvoorbeeld een belangrijke eerste stap. ‘De woningbouwcorporaties willen echt wel iets doen’, zo zei Hijlkema. De wethouder vroeg in dat kader aandacht voor ‘energiearmoede’ in Ooststellingwerf. Tien procent van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dan wordt investeren in energiebesparende maatregelen om die energierekening omlaag te krijgen dus een probleem.

Hijlkema: ‘Het is de categorie mensen die het minste geld heeft om iets te doen. Energiearmoede is een acuut probleem, daar komt geld voor beschikbaar. We zijn er mee bezig hoe we daar mee om moeten gaan. Maar het is niet gemakkelijk.’