Geurbeleid bepaalt lot tientallen boerenbedrijven in Ooststellingwerf

Het wordt voor 305 boerenbedrijven in Ooststellingwerf een spannende week. Dinsdagavond ligt eindelijk bij een gemeentelijke raadscommissie het al in het voorjaar voorgestelde nieuwe geurbeleid op tafel.

ForFarmers verkoopt door coronacrisis minder veevoer in Nederland

ForFarmers verkoopt door coronacrisis minder veevoer in Nederland ANP

Net als in april zijn de zorgen bij boerenorganisatie ABO Ooststellingwerf nog niet van tafel. En dus spreekt voorzitter Fokke Hut van boerenorganisatie ABO Ooststellingwerf opnieuw in.

Woon- en leefklimaat in geding

Door de schaalvergroting in de agrarische sector worden de bedrijven steeds groter. Daardoor komt het woon- en leefklimaat van de inwoners in het gedrang, zo stelt het college. Het college wil geen koppeling maken tussen het aantal koeien en een afstand van een boerenbedrijf tot een woning. Maar de geur- en afstandsnormen worden wel strenger, om ter voorkomen dat er dicht op de bebouwing grote bedrijven ontstaan.

Geuremissiefactor

Het voorstel dat nu op tafel ligt is gelijk aan het voorstel dat in het voorjaar bekend werd. Er is nog wel een andere variant doorgerekend, maar daar wordt dus niks mee gedaan. Voor dieren met een geuremissiefactor binnen de bebouwde kom 2 odeureenheden en 8 odeureenheden buiten de bebouwde kom. Dat was 8 en 20 odeureenheden. Dan hebben we het dus over intensieve veehouderijen.

Afstand

Naast de bedrijven met dieren met een geuremissiefactor zijn er bedrijven zonder deze factor. Dit zijn de melkrundveehouderijen, paardenhouderijen en bedrijven met overig rundvee. Voor deze bedrijven gelden afstandscriteria. Daarvoor zijn de gehanteerde afstanden nu 25 meter binnen de bebouwde kom en 50 meter buiten de bebouwde kom. De boeren willen dat zo houden, maar het voorstel gaat nu uit van een afstand van 100 meter binnen de bebouwde kom en 50 meter er buiten.

Op slot

Volgens Fokke Hut komen door het voorstel van het college tientallen boerenbedrijven in Ooststellingwerf op slot te zitten. Hij beseft wel dat je voor de intensieve veehouderij niet aan maatregelen kunt ontkomen. Maar hij wil dat boeren letterlijk en figuurlijk ruimte houden om te kunnen ondernemen en ook te verduurzamen ‘Zo heb je straks geen jonge boeren die nog verder willen, geen bedrijfsopvolging en dus geen familiebedrijven meer. Het worden ondernemingen met een bedrijfsleider.’ Het is onvoorspelbaar wat de gemeenteraad gaat doen.