Gemeenteraad zet punt achter bewogen raadsperiode. Tammo Munting (D66) ontvangt lintje bij afscheid

Tammo Munting (D66) ontvangt bij zijn afscheid een Koninklijke Onderscheiding. Rechts burgemeester Sandra Korthuis. Rens Hooyenga

Elf raadsleden vertrokken donderdag bij de gemeente Ooststellingwerf. En eentje was toch nog een verrassing. Marieke Van Weperen-Cuperus ziet alsnog af van een vervolg als raadslid voor het CDA.

Ze stond op plek 6, maar haalde 138 stemmen, meer dan de andere kandidaten hoger op de lijst. Ze stelde op de valreep de plek in de raad beschikbaar, zo bleek donderdag tijdens de laatste vergadering van de oude gemeenteraad. Eerder maakte Eva Vrolijk bij die PvdA die keuze ook al.

Gewikt en gewogen

Van Weperen-Cuperus stond bewust op een onverkiesbare plek. Ze wist wel dat er een kleine kans was dat ze met voorkeurstemmen gekozen kon worden en dan had ze haar verantwoordelijkheid ook wel willen nemen. ‘Maar op zakelijk vlak deed zich een ontwikkeling voor die grote gevolgen kan hebben. Ik heb gewikt en gewogen. Het is niet verstandig om ‘t lidmaatschap te accepteren.’

Burgemeester Sandra Korthuis constateerde dat het ook in 2022 nog steeds een forse opgave is voor vrouwen om werk, een jong gezin en politiek te kunnen combineren. ‘Ik heb veel respect voor de wijze waarop u met dit dilemma bent omgegaan.’ Naast lijsttrekker Peter Kraak komt daardoor Thomas Wiebe Swart (44) uit Oldeberkoop voor het CDA in de raad.

De tekst gaat verder na de foto

Afscheid van griffiers

Na een onderzoek van de geloofsbrieven werden alle nieuwe raadsleden met unanieme stemmen formeel door de oude raad toegelaten. De vergadering stond verder in het teken van het vertrek van de oud-raadsleden, maar ook van griffier Sietze van Hemmen en van commissiegriffier Hayo van Asperen uit Oosterwolde. De 74-jarige Van Asperen heeft 51 jaar meegeholpen aan het organiseren van de verkiezingen in Ooststellingwerf. Hij werkte 56 jaar voor de gemeente Ooststellingwerf. Burgemeester Sandra Korthuis noemde het een ‘buitengewoon bijzondere prestatie’ om zo lang het openbaar bestuur te dienen. Ze sprak haar waardering uit. ‘Een enkeling in de zaal bestond nog niet toen u hier al aan het werk was.’

‘Een bewogen raadsperiode’

Raadsnestor Henk Dongstra sprak daarna de oude raad toe. ‘Het is ook de afsluiting van een bewogen raadsperiode.’ Hij noemde diverse onderwerpen. Als eerste het maken van een raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma. ‘College en raad moesten wel aan elkaar wennen, het college gooit nog wel eens een raadsvoorstel over de schutting.’ Dongstra somde verder op: de onderlinge verhoudingen, de uitgedunde coalitie en een college ‘van meerderheid naar minderheid’, de heroverweging vanwege de financiële situatie, het digitaal vergaderen door corona met stembriefjes die per auto werden rondgereden, het onderzoek rond het Biosintrum, het stoppen van burgemeester Oosterman na 16 jaar, het dossier de Prikkedam en de roep om meer woningen. Dongstra: ‘We hebben als raad vele keuzes moeten maken, maar er zijn ook lastige dossiers afgesloten.’ Hij vond dat de Friese Commissaris van de Koning best trots mag zijn op het bestuur van Ooststellingwerf, dat in vier jaar 1100 ingekomen stukken, 142 moties en 203 amendementen behandelde.

Pittige dossiers

Daarna was het de beurt aan burgemeester Sandra Korthuis om tal van mensen te bedanken, waaronder ook mensen die niet in de raad zaten, maar wel in raadscommissies. ‘We zijn gestart met acht fracties, we hadden er op een zeker moment tien. U heeft het elkaar niet altijd gemakkelijk gemaakt. Het is ergens niet goed gegaan. Maar u heeft elkaar toch weer weten te vinden, zo is de begroting met unanieme stemmen aangenomen. U gaat met elkaar in gesprek om vervelende onderwerpen uit de wereld te helpen. Er zijn pittige dossiers tot een goed einde gebracht, zoals de Prikkedam. En met het Biosintrum kunnen we nu vooral weer vooruitkijken.’

Lintje voor Munting

Daarna ging Korthuis de vertrekkende raadsleden bij langs. Speciale aandacht was er voor Tammo Munting van D66. Hij heeft er - net als Jenny Dolsma van het stoppende Wij Lokaal - drie raadsperiodes opzitten. Burgemeester Korthuis over Munting: ‘Principieel en vasthoudend en u liet zich niet makkelijk overtuigen. U was de enige die veel vragen had over het Biosintrum en u water zei dat het niet goed zat. Uw raadscollega’s hebben u daarvoor credits gegeven.’ Korthuis roemde de humor die ‘brombeer Munting’ ook bezat. ‘U had over alles een kritische mening.’ Hij stemde het vaakst tegen.

Munting werd door de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn zus Reina speldde de versierselen op. Hij reageerde emotioneel op de aanwezigheid in de raadszaal van zijn koningsgezinde moeder. En hij sloot af met humor.’ Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en ook vaak prettige tegenwerking.’

Nieuws

menu