Gemeenteraad worstelt met bieden van psychische hulp aan boeren. 'Voor velen is het glas niet meer half vol, zelfs niet meer half leeg, maar nagenoeg leeg'

De grootste worsteling in de begrotingsvergadering van de raad van Ooststellingwerf was dinsdag of er nu wel of niet specifiek een sociaal-maatschappelijk werker moet komen voor boeren met psychische problemen.

Overleg tussen links Thomas Wiebe Swart (CDA) en Sierd van Weperen (VVD).

Overleg tussen links Thomas Wiebe Swart (CDA) en Sierd van Weperen (VVD). Lourens Looijenga

Dat was de wens van het CDA, D66 en GroenLinks, maar die hulpverlener kwam er uiteindelijk (nog) niet. Wel komt er een onderzoek naar de omvang en aard van de problemen. Het college voelde er weinig voor om nu al specifiek voor deze doelgroep iemand aan te stellen. Het moet volgens wethouder Ester Verhagen niet zo zijn dat al bij de voordeur van het gebiedsteam onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met diverse psychosociale problemen.

Hoge prioriteit