Gemeenteraad speelt niet voor Sinterklaas

FOTO LOURENS LOOIJENGA

FOTO LOURENS LOOIJENGA

De reserves van de gemeente Ooststellingwerf groeien. Zelfs daar kun je zorgen over hebben, zo maakte de ChristenUnie dinsdagavond in de raadsvergadering duidelijk. Maar heeft het dan zin om alle inwoners 100 euro te geven vanwege de stijgende energieprijzen en de inflatie? Dat voorstel van de ChristenUnie en VPO om zo 1,1 miljoen euro uit te delen kreeg geen steun.

Jan Vledder van de PvdA noemde dat te simpel. ‘Doe er wat serieus mee. We spelen niet voor Sinterklaas.’ Die sticker kreeg Berend Leistra van de ChristenUnie vervolgens opgeplakt vanwege ‘de snip van Leistra’. Het was een humoristische hint naar de legendarische uitspraak van Hans Wiegel (VVD) in 1972 over Joop den Uyl (PvdA). ‘Sinterklaas bestaat, hij zit daar.’

Leistra trok daarop het voorstel in, maar wilde vervolgens de 1,1 miljoen wel specifiek reserveren voor compensatie van lastenstijgingen. ‘Maar we hopen dat het na Prinsjesdag niet meer nodig is.’ Leistra hoopt dus dat het Kabinet dit najaar de helpende hand biedt.

Wethouder Marcel Bos adviseerde Leistra dan eerst maar eens met een goed plan te komen. Het geld blijft immers beschikbaar via de algemene middelen. ‘Meneer Leistra, u bent de baas.’ Maar hij vond het reserveren van geld bij het vaststellen van de Jaarrekening niet het goede moment. Ook de VVD vond het te ad hoc zonder een goede onderbouwing. Leistra kreeg alleen steun van Ben Oostra (VPO).

De raad besloot uiteindelijk unaniem alleen een klein deel van het overschot van ruim vier miljoen op de Jaarrekening over 2021 terug te geven aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Er is eenmalig een budget van 45.000 euro beschikbaar gesteld voor extra kleding- en schoenenbonnen en een hoger budget van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. GroenLinks diende dat amendement in.

‘Door deze norm eenmalig te verhogen, maken we het voor meer gezinnen mogelijk om gebruik te maken van de kleding- en schoenenbonnen en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In de afgelopen jaren zijn minder mensen gaan sporten door de Covid-pandemie, dus een stimulans daarvoor kan een positief effect hebben op de volksgezondheid.’ De motie werd mede ingediend door PvdA, OB, D66 en LSO. En ook wethouder Esher Verhagen vond het voorstel van ‘toegevoegde waarde’ voor mensen die het moeilijk hebben.

Verder gaat van het overschot 145.000 euro extra naar het Fonds, het potje dat beschikbaar is voor maatschappelijke initiatieven in Ooststellingwerf.