Gemeenteraad mag ruim een miljoen euro besteden aan steun voor huishoudens

Omdat het financieel perspectief voor de komende jaren goed is, wil het college van Ooststellingwerf huishoudens eenmalig tegemoet komen. Op initiatief van de ChristenUnie komt er 1,25 miljoen euro beschikbaar om huishoudens te ondersteunen.

De gemeenteraad van Ooststellingwerf.

De gemeenteraad van Ooststellingwerf. Lourens Looijenga

De besteding van de 1,25 miljoen euro laat het college graag aan de gemeenteraad over bij het vaststellen van de begroting over 2023. Wel wordt de suggestie gedaan om een korting van een vast bedrag op de belastingaanslag te geven.

Betere financiële positie