Gemeenteraad komt in initiatiefvoorstel met maatregelen om samenleving te ondersteunen

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

De gemeenteraad van Ooststellingwerf trekt in 2023 eenmalig 1,25 miljoen euro uit voor maatregelen die inwoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en onderwijs ondersteunen nu de inflatie stijgt en de energieprijzen zo hoog zijn.

Daarnaast wordt er eenmalig 400.000 euro ingezet voor ondernemers. De gemeenteraad heeft zelf voorstellen (het zogenaamde initiatiefvoorstel) gemaakt en bespreekt deze dinsdag 20 december in de raadsvergadering.

Het initiatiefvoorstel is gemaakt door een werkgroep van alle raadsfracties, ondersteund door medewerkers van de ambtelijke organisatie. Namens het college was wethouder Jan van Weperen aanwezig. Het college van B&W stelde bij de Programmabegroting aan de gemeenteraad voor om 1,25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor lastenverlichting in 2023. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten om zelf met voorstellen te komen voor dit bedrag. Het gezamenlijke initiatiefvoorstel is een nieuwe werkwijze in Ooststellingwerf, waarbij de fracties gezamenlijk met een voorstel komen. Ook het college werd hierin meegenomen.

De maatregelen in het voorstel zijn gericht op de korte termijn, omdat de nood nu hoog is. Het beschikbaar gestelde budget wordt als volgt verdeeld onder inwoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en onderwijs.

-Een noodfonds voor individuele inwoners die in acute financiële problemen komen (150.000 euro).

-Een warmteplek in ieder dorp in 2023 (90.000 euro).

-Kleine inwonerinitiatieven in 2023 (25.000 euro).

-Een fonds voor maatschappelijke organisaties (370.000 euro).

-Voor scholen om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen (130.000 euro).

-Voor uitvoeringslasten van de verschillende maatregelen (50.000 euro)

-Toevoegen aan de lastenverlichtingsreserve om voor het belastingjaar 2023 het tarief vastrecht afvalstoffenheffing te verlagen met 38,50 euro per huishouden (435.000 euro)

Coronamiddelen

Daarnaast heeft de werkgroep in het initiatiefvoorstel opgenomen om van de nog beschikbare coronamiddelen 400.000 euro in te zetten voor ondernemers. Er is 265.000 euro beschikbaar om geen OZB te heffen voor gebruikers niet-woningen voor belastingjaar 2023 en 135.000 euro is er om het tarief rioolheffing Gebruikersdeel niet-Woningen 0 tot en met 200 m³ waterverbruik per jaar voor het belastingjaar 2023 te verlagen naar 0 euro.

Op dinsdag 20 december bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Na besluitvorming is het aan het college van B&W om de uitwerking vorm te geven.

Nieuws

menu