Gemeente zoekt vrijwilligers voor het verjagen van roeken

Roeken bezig met het bouwen van een nest.

Begin 2022 gaat het verhuizen van de roeken in Oosterwolde weer van start, net voordat ze gaan nestelen. De gemeente zoekt vrijwilligers om hierbij te helpen.

In Oosterwolde leven een aantal roekenkolonies. De roek is een beschermde diersoort in Nederland, maar geeft soms ook overlast. In periodes dat ze zich voortplanten, zijn ze luidruchtig. En de grote kolonies zorgen voor veel poep inde omgeving. De gemeente heeft een roekenbeheerplan met een verhuisplan voor de roeken.

Omdat het beschermde dieren zijn, is een ontheffing nodig van de Provincie Fryslân. Deze ontheffing heeft Ooststellingwerf gekregen. Het verhuizen van de roeken betekent dat de nesten worden verplaatst naar plekken waar ze minder overlast geven, zoals plekken waar minder woningen staan. Vervolgens worden de roeken naar die nieuwe plekken gejaagd. Dit lukt niet in één keer, maar heeft een paar jaar nodig om te slagen.

Beheerlocaties

De nieuwe plekken worden beheerlocaties genoemd. Er is één actieve beheer locatie inOosterwolde; de westkant van de bosschage bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Onder professionele begeleiding worden de roeken daar naartoe gelokt. Het verjagen op de overlastlocaties en het lokken op de beheerlocaties vindt plaats totdat er een broedende roekgezien wordt. Een broedende roek betekent dat het broedseizoen is begonnen en dan mag er niet meer worden verjaagd. Het verjagen stopt dan meteen. Dit is meestal eind maart/begin april.

Informatiemoment

Op woensdag 1 december is er van 19.00 tot 20.00 uur een digitaal informatiemoment over het roekenbeheer. Aanmelden voor de bijeenkomst of als vrijwilliger kan via m.leinenga@ooststellingwerf.nl.

Nieuws

menu