Gemeente wil snel bouwen op beschikbare locaties

Het gemeentehuis in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Ooststellingwerf start de noodzakelijke procedures om woningbouw mogelijk te maken op gronden die reeds eerder door de gemeente zijn aangekocht om woningen te bouwen.

Tot dusver kreeg de gemeente te weinig woningen van de provincie toegewezen om die stap te maken. Maar het optimisme is in de gemeenteraad groot dat dat er licht is aan het einde van de tunnel. Geen tijd meer verliezen, de raad wil er klaar voor zijn zodra de gemeente van de provincie meer woningen mag bouwen.

Woonzorgvisie

Tegelijkertijd werd 75.000 euro uitgetrokken voor het laten maken van een woonzorgvisie. Een deel van de raad vond dat veel te veel geld. Maar een motie van VVD, Ter Heide en StellingwerfPLUS om de visie met minder geld te laten maken haalde het niet. Twaalf raadsleden wilden niet sleutelen aan dit bedrag. Er was unanieme steun voor het maken van de visie. Een andere discussie ging vooral om de vraag of je er wel een woonzorgvisie van moet maken. Wordt zorg dan niet een te dominant onderwerp bij het maken van keuzes bij het bouwen? De VVD wilde geen woonzorgvisie, maar een woonvisie met aandacht voor het aspect zorg. Het CDA onderstreepte juist dat een goede combinatie tussen wonen en zorg heel belangrijk is.

Steeds grotere uitdaging

En daar was wethouder Fimke Hijlkema het helemaal eens. Nu een steeds grotere groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, zal dat bijvoorbeeld een rol gaan spelen bij het bouwbeleid. Het is nu lastig om die ouderen een geschikte woning in een vertrouwde omgeving te bieden. Het wordt volgens de wethouder een steeds grotere uitdaging om zorg aan huis te organiseren. Daarnaast is de woonzorgvisie de basis voor het maken van prestatieafspraken met corporaties. Ook die zijn blij met een integrale visie, die er dus nu ook komt.

‘Honger naar kavels’

In het urenlange debat ging het uiteindelijk ook over de wens van de raad om tempo te maken. Waar de wethouder hoopt nieuwe afspraken met de provincie te kunnen maken tot 2030, zien veel raadsfracties vooral nu al een oververhitte woningmarkt. Jakob Baar van de VVD stelde dat een heleboel gemeenten al bezig is met bouwkavels. ‘Ga daar alvast mee bezig, bouw in het hogere segment, zodat wethouder hier ook een woning kan vinden.’ Daarmee doelde hij op wethouder Marcel Bos, die nog steeds vanuit Wolvega moet verhuizen. Ook de ChristenUnie wees op ‘de grote honger aan woningen en kavels’. Berend Leistra stelde dat snelheid is geboden. ‘Als er honger is moet je brood aanbieden, anders blijf je met brood zitten.’

‘Bouwen, bouwen, bouwen’

Wolter Slager van WijLokaal: ‘We moeten doorpakken. Er ligt een grote opdracht om aan de groeiende behoefte aan woningen te voldoen. We hebben de ruimte, de gronden en de ondernemers die willen bouwen, we moeten tonen dat we er klaar voor zijn. Ooststellingwerf gaat bouwen, bouwen, bouwen, aan de slag.’ Dat de wethouder vervolgens zei dat je eerst onderzoek met doen om concrete locaties te kunnen aanwijzen was een grote teleurstelling voor Slager. ‘De wethouder ontkent de behoefte, we moeten eerst aantonen dat er behoefte er is, die is er volop….

Onderbouwen bij provincie

Wethouder Hijlkema reageerde vinnig. ‘De conclusie is al getrokken, deze wethouder heeft geen ambitie, dat werp ik ver van me, ik moet het onderbouwen bij de provincie.’ Niels van den Berg van StellingwerfPLUS daagde de wethouder zelfs uit niet het braafste meisje van de klas te zijn. ‘Durf over het randje heen te gaan.’ Jelke Nijboer van de PvdA noemde die oproep aan zijn partijgenote ‘crimineel’.

Kantelpunt

Nijboer vond wel dat er nu wat met gebeuren. ‘We zitten op een kantelpunt, we moeten aan de gang in Ooststellingwerf.’ De wethouder sputterde nog wel wat tegen. ‘Geven we voorrang aan onze eigen locaties, laten we bouwen in ieder dorp los? Maakt u nu al keus waar te bouwen? Het is makkelijk locaties aan te wijzen, maar wat bouw je en voor wie? Onderzoek biedt daar de basis voor.’ De raad had met 17 tegen 3 stemmen (GroenLinks en D66) geen zin om te wachten op onderzoeken naar de woningmarkt. In een aantal dorpen heeft de gemeente nog steeds ongebruikte bouwgrond in handen. Daar moeten nu zo snel mogelijk plannen voor gemaakt worden, zo was de boodschap. Het CDA stelde dat het buitengebied nu meer gewaardeerd wordt. Kortom: je zou eigenlijk de nu nog agrarische grond zo moeten laten, ondanks de verwachtingen zoals die bijvoorbeeld in Oldeberkoop zijn gewekt. Maar ze werd gecorrigeerd door nestor Simon ter Heide: de bedoelde gronden hebben nog steeds een bouwbestemming.

CDA: 100 woningen bouwen per jaar

Ondertussen ontstond er een discussie tussen Ge Bouma van het CDA en Tammo Munting van D66. Bouma en haar CDA-fractie willen de komende tien jaar 1000 woningen bouwen in Ooststellingwerf. Volgens Munting is dat volstrekt onmogelijk zonder gebruik te maken van agrarische grond. Maar Bouma denkt het te kunnen klaren door plekken te vinden in de bebouwde kom, meer bouwlagen, bedrijfspanden bestemmen voor woningbouw en oude woningen vervangen. Het waren wat voorbeelden waarmee het CDA wil voorkomen dat boerengrond wordt gebruikt. En daar was D66 het wel mee eens. VVD’er Baar vond dat egoïstisch. ‘Je moet een ander ook wat gunnen, plek zat. Het principe van inbreiding voor uitbreiding hebben we allang losgelaten.’