Gemeente verzuimt dwangsom op tijd te innen

Het gemeentehuis in Oosterwolde.

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Eigen foto

De gemeente heeft verzuimd tijdig actie te ondernemen om verjaring van een dwangsom te voorkomen.

In 2018 legde de gemeente een dwangsom van 100.000 euro op aan een bedrijf vanwege overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierop is in 2019 bezwaar en aansluitend beroep ingediend. De invordering van de dwangsom werd opgeschort in afwachting van de beroepszaak. In 2020 en 2021 is de situatie gelegaliseerd. Het beroep werd daarop ingetrokken.

Zonder aanvullende stappen verjaart een dwangsom na een jaar en is daarna niet meer te innen. De gemeente heeft verzuimd om tijdig actie te ondernemen om verjaring van een dwangsom te voorkomen.

In 2019 is de dwangsom van 100.000 euro als baat verwerkt in de jaarrekening. Het nadeel van 100.000 euro is door de gemeente inmiddels verwerkt in de jaarrekeningen van 2020 en 2021.